Elektricitet och befruktning

 

“En sexuell akt eller befruktning är en utlösning av elektriska krafter” (Martinus Livets Bog 2 stycke 419).

Forskare från Northwestern University i Chicago i USA har med hjälp av elektronmikroskop på bild lyckats fånga ett elektriskt ljusfenomen eller en ”blixt” som uppstår när en spermie befruktar ett ägg. Det är som när man tänder en lampa, vilket ju visar att det handlar om elektriska krafter.

2011 upptäckte forskarlaget att gnistor av zink exploderade vid tidpunkten för befruktningen av ett musägg. Det tog dem sedan ett par år att räkna ut hur man skulle kunna fånga denna händelse på bild, och 2014 lyckades de filma händelsen för första gången, och såg då att miljarder zinkatomer frigjordes vid exakt den tidpunkt då ett däggdjurs ägg genomborras av en spermie.

Nu har samma team alltså lyckats filma denna händelse också när ett mänskligt ägg befruktas av en mänsklig spermie. Se

I symbol nr. 34 i del 4 av Martinus symbolverk Den eviga världsbilden kan vi se att han också framställer befruktningen som en utlösning av elektriska krafter:

Se symbolförklaringen i Den eviga världsbilden 4 eller den korta förklarande text som finns att läsa på http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-34

Enligt Martinus är vi alla elektriska varelser, ja, han skriver till och med att hela universum eller världsalltet är ”en elektrisk apparatur”. Citat:

“I själva verket är alltså världsalltet en allt omfattande elektrisk apparatur. Allt i denna apparatur försiggår med elektriciteten som den absolut enda och innersta kraftkällan. Elektriciteten är alltså kraftkällornas kraftkälla. Men då elektricitet är detsamma som ande, har vi här åter en bekräftelse på Bibelns ord om kraften bakom skapelsen: “Guds ande svävade över vattnet”. (Livets Bog 6 stycke 2173 ).

Det den biologiska vetenskapen kallar “liv” är ur den andliga vetenskapens perspektiv fysisk materia som är genomträngd eller “besatt” av strålformig eller andlig materia, dvs elektriska krafter.

Och vad är då ett ”lik”, kan man fråga? Martinus svar på den frågan lyder: ”en kortsluten organisk, elektrisk apparatur” (se Livets Bog 6 stycke 2154). Men vi vet ju också att en ”kortslutning” av en elektrisk apparatur bara drabbar apparaten – inte den elektriska strömmen. På samma sätt drabbar den ”kortslutning” vi kallar ”döden” bara den apparat som utgörs av den fysiska kroppen – inte dess elektriska ström i form av medvetandet!

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 5-2017.

Se också

http://www.sciencealert.com/scientists-just-captured-the-actual-flash-of-light-that-sparks-when-sperm-meets-an-egg

Och kortvideon på länken:

Dela inlägg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 5 =