Världskultur och individ

När jag var 12 år gammal och gick i sjätte klass i grundskolan på en mindre ort i Norrbotten i norra Sverige flyttade vi till en annan mindre ort på Gotland därför att min far skulle jobba där under ett år. Resan till Gotland – som för mig då nästan kändes som en resa till … Continue reading Världskultur och individ