Välkommen till denna hemsida


hs-2006-55-a-xlarge_webBild:
NASAESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration

“Den eviga utvecklingen kan alltså liknas vid en evigt fortsättande uppåtgående rörelse, i vilken alla levande väsen deltar, helt oberoende av om de är stora eller små, rika eller fattiga, friska eller sjuka, förbrytare eller helgon, djur eller människor, osv. Alla rör de sig framåt och uppåt.Genom oändligt varierande former av livsupplevelse, genom vitt skilda zoner och tillvaroplan, genom materiella och andliga tillstånd, från mörka och kalla klot till varma och solljusa världar, går livets väg. Och genom sin identitet som sinnesorgan, kroppsformer, tillvaroplan, utvecklingsstegen och livets väg gör de samlade kosmiska grundenergierna alltså alla levande väsen till “kosmiska resenärer”, för vilka de enskilda kloten är tillfälliga uppehållsstationer och sevärdheter. Och då dessa resenärer blir präglade av de erfarenheter, intryck och upplevelser som de berikas med i varje sådan värld som de passerar, blir livet på varje klot “interplanetariskt” och mångskiftande i sina detaljer, och de nämnda energierna eller den samlade gudomliga världskraften blir i sin grundanalys “en outtömlig källa till gudomlig visdom” och blir därigenom för gudasönerna identisk med “ett alltomfattande, fundamentalt utlösande moment för gudomlig kärlek, lycka och salighet”

(Martinus: Livets Bog 1 stycke 288)

Välkommen till denna hemsida som säkert aldrig kommit till världen om inte ihärdiga vänner “pushat” mig i den grad som de gjort. Speciellt tack till Misja som inte bara “pushat” mig när det gäller detta, utan också “designat” sidan och hjälpt mig praktiskt att få allt på plats till sist. Själv hade jag inte klarat det…

Sidan består av totalt över 100 artiklar, som jag under de senaste drygt 30 åren skrivit i tidskrifterna Kosmos (tidskrift för Martinus Institut) och i den nu sedan rätt många år nedlagda Martinus-inspirerade tidskriften Ny Kultur samt ett par andra nätpublikationer. Martinus världsbild eller andliga vetenskap är ju av ett tidlöst slag, så egentligen spelar det ingen roll när de olika artiklarna skrivits – även om många av dem också har en anknytning till händelser och skeenden i tiden – men i avslutningen på varje artikel har jag lagt in en notering om när och var artikeln tidigare har publicerats, så att också det legitima behovet av orientering i tid och rum blir tillgodosett…

När det handlar om så många artiklar om så många olika ämnen eller teman, som det gör i detta fall, är det svårt att sortera dem i olika kategorier. Extra svårt blir det, eftersom innehållet ofta också är “gränsöverskridande” – liksom ju hela Martinus världsbild är till sin egen natur. Fundamentalt för att kunna förstå denna världsbild är ju dock begreppen reinkarnation, karma och utveckling, så därför har jag först lagt in några artiklar som på olika sätt behandlar dessa teman under kategorin “Essäer” – efter den inledande artikeln där med titeln “Jag kunde se vad framtiden skulle bringa människorna…”, som berättar lite om Martinus kosmiska upplevelse och författarskap. Jag har som ni kan se i sidmenyn och i spalten med de klickbara artikeltitlarna till vänster gjort en uppdelning i kategorierna “Essäer”, dvs oftast lite längre artiklar (fast en och annan kort historia har också slunkit med där), och “Världen aktuellt-artiklar” samt “Notiser”. De sistnämnda är som framgår av den rubriken bara mycket korta notiser om olika ting. När det gäller “Världen aktuellt-artiklarna”, så är det mycket blandat, såväl vad gäller artiklarnas längd som teman. En del är närmast av notiskaraktär, och andra är lika långa som många av artiklarna under “Essäer”. Det är alltså egentligen en smaksak i vilken av kategorierna de bör placeras, men jag har trots allt mina skäl att efter moget övervägande göra som jag här har gjort… 😉 . När det gäller “Världen aktuellt-artiklarna” och “Notiser” bör jag väl också nämna att jag i de flesta fall lagt in dem i en kronologisk ordning, så att de senaste finns högst upp och de äldsta längst ner. När det gäller “Essä-avdelningen” har jag dock oftast inte brytt mig om kronologin, så där är det en salig röra av allt möjligt :-).

Jag har dessutom nu lagt till en kategori som jag kallat “Frågelåda” (se https://www.kosmiskresenar.se/category/fragelada/), där jag samlat ett urval av mina försök till svar på frågor om världsbilden som jag fått via mail och p.g.a. mitt medarbetarskap i tidskriften Kosmos (några av svaren har varit publicerade där). Maila gärna frågor till mig på adressen olav_johansson@hotmail.com och skriv Frågelåda som mailrubrik om ni vill att jag ska publicera dem här på sidan. Jag försöker alltid svara så fort jag kan.

Nyhet: Nu finns också ett urval av 74 artiklar skrivna under perioden 1984-2019 utgivna i bokform. Se ett läsprov som innehåller förordet + de två första kapitlen samt innehållsförteckning på länken http://shop.sdist.se/images/readingsamples/89437.pdf

Boken kan beställas via länken
https://www.varldsbild.se/kosmisk-resenar?fbclid=IwAR0vBB9wIXvt9q2jFyj8AHiGuWVsHe_RzyMkV8Pez8tCDLQ4CIwWBZClLN8

Ett föredrag om boken och dess innehåll finns också att se på Youtube på länken https://youtu.be/lf3n1oe58Ko?list=UUEbwEotDGqQCAZqtO2C4vrQ

Om du vill veta mer om Martinus och hans världsbild, så finns mycket intressant att hämta på Martinus Instituts egen hemsida (svensk version. Hemsidan finns i en rad olika språkversioner, som kan ses där på fliken “Language”), där för övrigt hela Martinus huvudverk i 7 band med titeln Livets Bog (Livets bok) också kan läsas och göras digitala sökningar i! I Sverige ges annars Martinus litteratur ut av Världsbild förlag.

Ska också, för dem som kanske vill ta del av världsbildspresentationer inte endast i skriven form, nämna att man kan se och höra mig prata om denna världsbild på t.ex. följande videos (fler föredrag inspelade under perioden 2017-2020 finns längst ned på denna sida):

Ett föredrag med titeln “Livets största överraskning” som jag hade i Stockholm  den 10 september 2022.

Ett onlineföredrag med titeln “Mental klimatomställning” som sändes på Youtube den 29 januari 2022.

Ett onlineföredrag med titeln “Utvecklas vi – och i vilken riktning i så fall?” som sändes på Youtube den 4 september 2021.

Ett onlineföredrag med titeln “Hundra år av ödmjukhet” som sändes på Youtube den 13 februari 2021.

Jubileumsevenemang i Stockholm den 28 mars 2021 med anledning av 100-årsfirandet av Martinus kosmiska “födelse” eller invigning.

Ett föredrag med titeln “Att läsa tidens tecken” som jag hade i Stockholm  den 29 augusti 2020.

Ett föredrag med titeln ”Döden – den andra födelsen” som jag hade i Stockholm den 3 september 2016.

Ett föredrag med titeln ”Jordens och mänsklighetens öde” som jag hade i Stockholm den 18 maj 2014.

Ett föredrag med titeln ”Att leva med ofullkomlighet” som jag hade i Stockholm den 5 maj 2013.

Ett föredrag med titeln ”Psykiska förmågor i forntiden, nutiden och framtiden” som jag hade i Stockholm den 5 september 2015.

Del 1 av ett seminarium från 21 maj 2016 i Stockholm med titeln “Jorden i solsystemets organism”.

Del 2 av ett seminarium från 21 maj 2016 (med en tilläggsinspelning den 27 augusti 2016) i Stockholm med titeln “Jorden i solsystemets organism”.

Del 1 av ett seminarium från 11 mars 2012 i Stockholm med titeln ”En kosmisk resa genom solsystemet”.

Del 2 av ”En kosmisk resa genom solsystemet”.

Den som är nyfiken på att få se och lyssna på fler föredrag på svenska också med andra Martinusinspirerade presentatörer kan gå in på denna länk (klicka på Inspelade föredrag). Och den som vill lyssna på bandinspelade föredrag med Martinus själv från tidsperioden 1954-1980 kan göra det på denna länk

I slutet av 2015 startade också några Martinus-intresserade vänner i Stockholm “Kosmologipodden” – en poddradio för samtal om olika ämnen med relation till Martinus kosmiska världsbild. Se http://kosmologipodden.libsyn.com/

En kortfilm – bara 9 minuter lång – om Martinus och hans liv och världsbild finns också att se på Youtube både i en engelsk och i en dansk version på dessa länkar: https://youtu.be/uVcsM_QN6Ow (engelsk version) och https://youtu.be/nb29p1Jv83E (dansk version). En lite längre dokumentärfilm (45 minuter) om människan Martinus och den världsbild som bär hans namn – som även sänts på både dansk och svensk TV på 1990-talet – finns också att se i flera olika språkversioner på Youtube. Den svenska versionen kan ses på länken https://www.youtube.com/watch?v=I7OGL1S3_Rw

Dessutom finns nu också en vacker och poetisk film med engelskt tal och svensk text om Martinus världsbild av Gunnar Fernlund som kan rekommenderas varmt för alla som funderar över meningen med livet, lidandet, döden och universum. Så här skriver Gunnar själv om filmen på sin Facebooksida:

“Nu finns filmen som jag jobbat med i över ett år på Youtube för alla intresserade. Den handlar om livet, döden och universum och hur allt hänger ihop.

Med filmen vill jag visa att det finns en kosmologi, en förklaringsmodell av tillvaron som både är hoppfull och logisk. Särskilt med tanke på att vi lever i en tid som präglas av mycket orättvisor, lidande och ångest. Så om tillvaron ser dyster ut, ge inte upp! Svaren finns därute!”

Se filmen på Youtubelänken:

eller på Vimeolänken: https://vimeo.com/212542160

Nyhet: Ny kort introduktionsvideo om Martinus och hans världsbild. Se https://youtu.be/S0RDpXtWlbA

Sist men inte minst: Martinus verk är ett öppet erbjudande till alla intresserade – utan någon form av sekt- eller föreningsbildning med medlemskap. Han sa själv i ett ofta citerat uttalande: “Tag det av mitt arbete som du kan använda, och låt resten ligga.” Det är alltså upp till var och en vad man ev. kan finna användbart i detta. Jag hoppas i alla fall att du som hittat hit kan finna något som intresserar dig i det brokiga “smörgåsbord” som denna sida utgör! Om du har frågor eller kommentarer angående någon speciell artikel, så är du också alltid välkommen att skriva i kommentatorsfältet som finns under varje artikel. Jag lägger också själv fortlöpande in kommentarer där med intressanta videolänkar och annat med anknytning till olika artiklars teman (se under rubriken Senaste kommentarer i vänsterspalten).

Två intervjuer där jag berättar om hur jag kom i kontakt med Martinus och hans författarskap:

En intervju inspelad på Martinus Center Klint i Danmark sommaren 2005 till DVD:n “Martinus – som vi kendte ham” (“Martinus – som vi kände honom”).

En intervju som filmaren Stefan Frankel gjorde med mig 2008 – om jag minns rätt – om begreppet förlåtelse och Martinus världsbild till DVD:n med hans film ”Nathalie” som är en dokumentär, som handlar om hur en mor och far kunde förlåta sin dotters mördare.

Två korta videos inspelade sommaren 2014 på Martinus Center Klint i Danmark:

Kort presentation av temat “Den sexuella polförvandlingen”.

Finns också att se på Vimeo på länken: http://vimeo.com/102747996

Kort presentation av temat “Kosmiskt medvetande”.

Finns också att se på Vimeo på länken: http://vimeo.com/102949843

Nya föredrag 2017-2020

Föredrag om boken “Kosmisk resenär” i Stockholm den 1 februari 2020

Föredrag om “Vårt förhållande till främlingen och det okända” i Stockholm den 31 augusti 2019

Föredrag om “Ideal, vilja och förmåga” i Stockholm den 18 maj 2019

Föredrag om “En ny världskulturs födelse” i Stockholm den 15 september 2018

Föredrag om “Den eviga kosmiska organiska förbindelsen med Gud” i Stockholm den 7 april 2018

Föredrag om “En förenad mänsklighet” i Stockholm den 17 februari 2018

Föredrag om “Livsmodet” inspelat i Stockholm den 2 september 2017.

Föredrag om “Vårt inre universum” inspelat i Stockholm den 21 maj 2017.

Föredrag om “Vårt inre universum” (i tre delar) och “En ny världskulturs födelse” inspelade på heldagsseminarium i Bodø i Norge 21 oktober 2018:

Föredrag om “En förenad mänsklighet” inspelat på Martinus Center Klint i Danmark 18 juli 2018:

Dela inlägg

5 thoughts on “Välkommen till denna hemsida”

  1. Hej Olav. Jag har sett att du har publicerat en ny bok om kosmologi, är det möjligt att beställa den här från Danmark? Hur gör vi det? – även i förhållande till betalning?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visa
Dölj