Martinus och UFO

Fråga: Hej Olav!

Jag förmodar att du också sett Felix Herngrens UFO-serie som avlutades idag. Hela serien var kul att se. Jag hoppas, och tror att det kommer mera. Felix är ju en skicklig tevemakare och greppet att blanda humor och allvar tror jag gått hem väl, åtminstone hos mig gjorde det det. Jag uppfattar den här lite kortare serien som en testballong och jag är övertygad om att det finns sug efter mer och hoppas även då att du kan vara med mer och så klart Clas Svahn

History channel har ju hela tiden en serie om Ancient astronauts, så visst finns det intresse, men de är ju ganska monomana och har en agenda som går ut på att förklara varenda historisk händelse med att det är utomjordiska besökare som varit här. Där kan man ju, precis som gjordes i serien, invända att det inte går att resa mellan olika solsystem, utan trots att vi bor i ett levande universum där det alltså kryllar av liv, så är vi inneslutna i våra vattentäta skott, och hänvisade till vår egen förmåga att lösa våra egna problem, av vilka idag väl det största och mest akuta är att hålla fred.

Som Clas påpekade så har ju bocken blivit satt till trädgårdsmästare i många fall, genom att militären har tagit hand om problematiken, ja antagligen mest för att det är militärer som gjort observationer och det kan ju i sin tur bero på att mänskligheten håller på att förgöra sig självt. Det SKULLE ju faktiskt kunna vara så att de här observationerna i anslutning till amerikanska och ryska militärbaser där det finns en massa atombomber, orsakas just av att det finns atombomber där. Det kan faktiskt vara så att utomjordingarna inte alls är fientligt inställda till oss, utan fastmer att de bryr sig om oss och håller koll på vad vi gör med våra livsfarliga leksaker. Hade de velat oss ont så hade vi ju varit utslagna för länge sedan. Det är ju uppenbart att de som är här har en betydligt mer utvecklad teknik än vi själva, och dessutom elegant undgår våra försök till anfall enligt den amerikanska modellen skjut först och fråga sen. Patetiskt.

Sen kan man ju fråga sig hur de då ändå har lyckats komma hit och där måste väl svaret vara dematerialisation och materialisation. Det är ju enda sättet att kunna fördas så snabbt. Eller egentligen är det inte en färd utan ett hopp mellan dimensioner, som jag förstår det. I en mer andlig värld, alltså en icke-materiell värld, ett av de tillvaroplan som avlöser vårt nuvarande, som väl får betraktas som det mest materiella av alla tillvaroplan, är väsendena så mycket mer mentalt utvecklade och vi pratar om intelligens som vi knappast kan föreställa oss och dessutom parat med en fullt utvecklad känslokapacitet. Detta gör att det är herrar över materia, tid och rum och faktiskt kan materialisera sig genom en viljeakt och då även materialisera fulländade farkoster som behövs för att ta sig fram här. Ja deras egen skepnad kan de självfallet också då bestämma över hur den ska se ut. I den icke-materiella sidan av tillvaron finns inga avstånd förstås och därifrån kan man också då välja att gå över till materiesidan på vilken plats som helst, till exempel hos oss. Ja, jag vill nog mena att vi är övervakade, men så klart inte på ett fientligt, utan på ett mycket kärleksfullt sätt, och det är därför de är här och ser till oss.

Ja, det blev ju rätt långt det här, men den egentliga frågan finns i det förra/kursiverade stycket. Och min fråga är väl om hur du ser på saken. Skriver du under ungefär på min beskrivning? Jag blir gärna mer upplyst i frågan.

Ha det fint och jag ska komma igång att läsa lite mer av dina reflektioner på din sajt!

Vänliga hälsningar

Lars Forslin

Svar: Hej Lars!

Tack för dina tankar omkring ”UFO-mysteriet”! Jo, jag har också sett alla fyra avsnitten i TV4-serien med det namnet och jag delar de uppfattningar du ger uttryck för här ovan. Jag har faktiskt nyligen skrivit en artikel till Kosmos nr. 3 i år med titeln Martinus om UFO (det numret blir ett temanummer om UFO). Jag saxar vissa delar av den artikeln i min kommentar här:

När objekt från andra verklighetsnivåer ändrar hastigheten på sina vibrationer kan de ses som ett alltmer fysiskt fenomen i vår dimension. Dessutom kommer vi att se dessa objekt med olika färger allt eftersom de rör sig utefter den elektromagnetiska skalan, som författaren och UFO-forskaren John Keel observerade: När föremålet börjar gå in i vår rums- och tidskoordinator, växlar de ner från en högre frekvens och passerar progressivt från ultraviolett till blågrönt. När de stabiliserar sig inom ramen för vår dimension, utstrålar de energi på alla frekvenser och blir bländande vitt.” (citat från boken Secrets in the Fields – The Science and Mysticism of Crop Circles av Freddy Silva).

Citatet ovan från UFO-forskaren John Keel ger en intressant belysning och möjlig förklaring av något märkligt som jag själv upplevde för nu drygt 40 år sedan. En kristallklar vinternatt uppe i Luleå i norra Sverige, där jag då bodde, såg jag ett himlafenomen som jag aldrig sett varken förr eller senare. Det var något som skiftade färg eller liksom “pulserade” i grönt och blått, och inte verkade helt fast i formen, och rörde sig blixtsnabbt (jag såg det bara under några få sekunder) över himlavalvet i syd-nordlig riktning. Vid en viss punkt i denna hisnande framfart var det som om det upplöstes i “tomma intet” (en “dematerialisation”?). Det var i alla fall definitivt inget “stjärnfall” eller “norrsken” för sådana fenomen hade jag sett tidigare, och detta hade ingen likhet med något sådant. Så någon bra, mer “jordnära”, förklaring till vad det kan ha varit har jag inte. Men den märkliga upplevelsen fick mig att associera till vad jag hört Martinus säga om UFO-fenomenet i föredrag på 1970-talet.

Första gången Martinus offentligt berör fenomenet är i ett svar på en fråga om “flygande tefat” (som var beteckningen på fenomenet innan UFO-begreppet skapades) i Kontaktbrev nr 19-1966 (finns också publicerat i Kosmos nr 7- 2005). Där betonar Martinus att han inte varit i personlig kontakt med dessa ”tefatsmanifestationer”, som han kallar dem, och att han inte kan kommentera fenomenet utöver att han menar att det, om det är ett äkta fenomen, handlar om ”materialisation” och ”dematerialisation”. Han nämner också där att det kan vara möjligt att det är andliga väsen knutna till våra båda närmaste naboplaneter Venus och Mars, som på detta sätt materialiserar sig här i jordzonen. Citat: 

Om de flygande tefaten och deras upphov inte är helt fysiska och hemmahörande här på det jordiska, fysiska planet, kan de endast vara andliga väsen i tillfälliga fysiska materialisationer. Då kommer de inte utifrån världsrymden, utan uppenbarar sig direkt från det andliga eller kosmiska planet. Då kan de mycket väl vara andliga väsen som på något sätt har anknytning till Mars eller Venus andliga plan, även om dessa världars fysiska plan inte skulle kunna vara lämpliga för bosättning för fysiska människor eller andra framstående utvecklade fysiska väsen.” 

Att Martinus här nämner att det kan handla om väsen knutna till Mars och Venus andliga plan tror jag beror på att det vid den tiden kom ut ett par då omtalade böcker, där författarna påstod sig ha haft “närkontakt” med “flygande tefat” bemannade av marsianer och venusianer (tänker framför allt på George Adamski och Daniel W Fry, vars böcker jag själv läste på den tiden). När Martinus skrev detta (alltså 1966) hade han uppenbarligen ännu inte fått några mer direkta impulser angående “tefatsmanifestationernas” upphov och syfte. Det verkar han däremot ha fått senare, eftersom han under 1970-talet tar upp dessa ”tefatsmanifestationer” i flera av sina föredrag, och i artikeln Mosesepoken och Kristusepoken (också publicerad i Kosmos nr. 7-2005. Den artikeln är en bearbetning till skriftlig form av hans 85-årstal 1975) säger han t.ex: 

“I framtiden kommer det inte att vara något som man anser vara övertro och naivitet, utan då är det verkligen ett vetenskapligt faktum att vi hela tiden är under kontroll av högre väsen. Vi har redan börjat se att något avslöjar sig som flygande tefat. Vad är flygande tefat? – De har funnits där tidigare, även i Bibeln kan man ju läsa om flygande tefat.” 

Jag hörde honom själv tala om detta i ett av hans sista föredrag på Martinus Center Klint (det var sommaren 1979 vill jag minnas). Han sa då att man inte skulle tro på alla historier om “små gröna män”, men att det finns en kärna av sanning i rapporterna om fenomenet. Han beskrev det som ett materialisationsfenomen, vars upphov är kosmiska väsen som är här för att hjälpa och beskydda jorden i den känsliga utvecklingsfas vi nu är inne i. Och i sitt allra sista offentliga föredrag, födelsedagstalet i augusti 1980, uttalade han att det från Försynens sida har satts igång stora krafter för att skydda oss från våra atombomber. Han säger där: ”Det skall jag inte komma närmare in på här utan bara nämna att man nu har kommit så långt att en mängd överjordiska krafter eller Kristuskrafter har satts igång för att se till att man inte får de atomkrafter att fungera som är klara” (Martinus, Kristusprincipen Kosmos 9-10/2004). Apropå det se ett klipp från Larry King Show på CNN år 2008, där tidigare amerikanska militärer kommer med ganska häpnadsväckande avslöjanden av sådant de inte kunnat berätta om tidigare. Finns att se på länken https://www.youtube.com/watch?v=tbUji0Ttcfo&feature=related Det verkar som om UFO-aktiviteter – inte minst i anknytning till kärnvapenanläggningar och militär flyg- och båttrafik – ökade starkt efter andra världskriget när kärnvapenkapprustningen började, vilket ju också som sagt stämmer bra med det Martinus har sagt om syftet med den “övervakning” från ovan, som vi är föremål för.

Jordklotsväsendet har nu kommit alltför långt i sin utveckling för att kunna möta ett så mörkt öde som atomkrafterna skulle skapa i dess organism och medvetande om de skulle bli ”frisläppta”. Det utesluter inte att någon atombomb kan komma till utlösning, vilket ju för övrigt redan har skett i samband med andra världskrigets avslutning – vilket förstås också skapat en motsvarande karma – men det finns alltså en andlig övervakning eller kontroll, som hindrar att ett globalt självmord kan äga rum. Försynen har ett annat öde i beredskap för både jordklotet och oss som dess ”hjärnceller”. De krig och kriser vi nu upplever och framöver kommer att uppleva är en slocknande lågas sista uppflammande, även om de från vårt perspektiv kommer att te sig nog så dramatiska och våldsamma.

Att UFO eller UAP (som de  amerikanska myndigheterna numera kallar fenomenet) är ett materialisationsfenomen betyder alltså att väsendena bakom detta inte rest hit på fysisk väg genom världsrymden i sina farkoster – som vi jordmänniskor nu försöker lära oss att göra – utan de ev. farkoster och andra hjälpmedel som de använder sig av blir alltså direkt materialiserade här. 

I ett bandföredrag från 1969, som har titeln Himmeriges rige (Himmelrikets rike) har Martinus utvecklat hur det kan gå till. Citat: 

”Där (i det riktiga människoriket, min kommentar) kommer man att ha maskiner och apparater som alls inte är kända idag. Där kommer man säkert också att ha de så kallade flygande tefaten som det talas så mycket om, således att man där också behärskar att flyga på detta sätt utan att ha den tunga kraft som man nu behöver till maskiner. Där använder man en kraft som tas direkt ur rummet/rymden. Via det andliga planet kan man också på detta sätt komma till andra världar och där kan man så materialisera sig med den begåvning och de maskiner man har förmåga till att tänka. Och det är ju möjligtvis det som ska ske nu med de flygande tefaten här på jorden när karman kommer. Det är ju möjligt att de då kommer att materialisera sig bättre för människorna. Men detta är inte något som sorterar under mig, men det är ju en möjlighet. Människorna kommer att utvecklas till att behärska allt som existerar av maskiner och apparater, alltså hela kulminationen av detta område, och så kommer man att kunna vara med om att verka på andra klot, det vill säga när man fortfarande är i den fysiska delen av ”Himmelrikets rike” (det riktiga människoriket), där man materialiserar sig fysiskt och där man också hör hemma på det andliga planet och dematerialiserar sig. I kraft av deras förmåga att materialisera sig på det fysiska planet har de ju nu förmågan att med sin tanke skapa de maskiner, som de en gång har lärt. När de med sin tanke behärskar denna skapelse kan de ju materialisera sådana maskiner och därför kan de verkligen besöka andra världar och göra sig fysiska och resa fysiskt, det är verkligen en realitet för varelserna i de högsta sfärerna, alltså de färdiga människorna i Guds avbild.

Och jag räknar med att det även är på detta sätt som pyramiderna blivit byggda av väsen som kom från högre världar. Mänskligheten har ju blivit ledd genom världsåterlösningsprincipen som befordras av högt utvecklade väsen som har till uppgift att leda mänskligheten.”

(Martinus, föredraget Himmelrikets rike. Hela föredraget finns att avlyssna på länken https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/foredrag/index.php?nr=100&fbclid=IwAR2wkAGNrPPUuJwk1o6dN0ETJjxybc5yKOxr8YEt5rtDQfVgPh6IJ1ETsZo. Det är speciellt under de sista ca. 10 minuterna av det som han pratar om dessa ting).

En kommentar till “Martinus och UFO”

 1. Hej Olav!
  Har läst ditt svar och vad Martinus skriver om “ufon”.
  För mej personligen är dessa fenomen förståeliga.
  Vill också bidra med ett vackert “himlafenomen”,som jag (och min man) såg en sommardag för ett par år tillbaka.
  Vi satt ute och åt frukost, när han gjorde mej uppmärksam på ” en konstig fågel”.
  Högt på den blå himlen svävade ett par stora, stora vita vingar med tydliga fjädrar i kanterna.
  Dom svävade runt i en stor cirkel,exakt i samma bana, om och om igen,tills dom plötsligt drog ihop sej och försvann!
  “Vart tog den vägen” ,undrade min man?
  För mej var det en klar hälsning från dom Andliga Världarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *