Är artificiell intelligens något ”gott” eller ”ont”?

Fråga: Teknik, robotar och artificiell intelligens (som det nya chatbots) blir allt viktigare i praktiskt taget alla delar av samhället. Har Martinus sagt eller skrivit något om det? Ska vi känna rädsla eller hopp inför framtiden?

Svar: Tack för din fråga om detta i dagens samhälle högaktuella ämne! En utveckling som i högsta grad är förutsedd och förutsagd av Martinus. I en artikel skriven 1966 med titeln De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen (1) skriver han om att jordklotet – och därmed också vi som dess ”hjärnceller”– just nu är föremål för mycket starka “makrorefleximpulser”, dvs impulser som är ett resultat av jordklotets kommunikation med andra högt utvecklade klotväsen. Impulser som bl.a. ligger bakom den otroligt accelererande tekniska utvecklingen under de senaste drygt hundra åren på vårt klot. Han skriver där bl.a:

Mänskligheten blev på sagolikt kort tid utrustad med ett hav av materiella tillgångar. Maskiner alltifrån grävmaskiner till elektronhjärnor är i dag självklara. Men nya och mer sagolika uppfinningar är på väg, apparater och elektriska företeelser som människorna i dag nästan omöjligt kan föreställa sig kommer att utvecklas och bli självklara. Fabriker som kan skapa fabriker och maskiner som kan skapa maskiner, vilka genom sinnrika, kombinerade automatstrukturer endast behöver en nästan mikroskopisk grad av mänsklig betjäning eller tillsyn, kommer också att bli vanliga.

När den nya makrorefleximpulsen sålunda befordrar människornas utveckling till genier i materiell skapelse, ingår detta också som ett oumbärligt led i den gudomliga skapelseplanen. (https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=81&stk=40&pkt=15)

Om målet med denna utveckling har Martinus formulerat sig på följande sätt i ett föredrag med titeln Himmeriges rige:

Men i varje fall kommer människorna nå en sådan utveckling att de kommer att behärska allt vad som existerar av maskiner, apparater osv, alltså hela kulminationen av detta område. Då kommer de också att kunna verka på andra klot. Det vill säga att det kan de medan de befinner sig i den fysiska delen av ”himmeriges rige” (det ”riktiga människoriket”), där de materialiserar sig fysiskt och där de också hör hemma på det andliga planet och dematerialiserar sig. I kraft av deras förmåga att materialisera sig på det fysiska planet har de ju nu förmågan att med sin tanke skapa de maskiner, som de en gång har lärt. När de med sin tanke behärskar denna skapelse kan de ju materialisera sådana maskiner och därför kan de verkligen besöka andra världar och göra sig fysiska och resa fysiskt, det är verkligen en realitet för varelserna i de högsta sfärerna, alltså de färdiga människorna i Guds avbild. (Föredraget Himmeriges rige kan avlyssnas på länken https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/foredrag/index.php?nr=100).

Han skriver också om den tekniska utvecklingens mission – och även om de problem den skapar i vår värld i dag – i Livets Bog, del 1, stycke 109. Som han där beskriver det innebär den tekniska utvecklingen att mänskligheten egentligen håller på att skapa sig en utomordentligt rik fond av fri tid! En fri tid vars högre ändamål och mission är att möjliggöra att allt mer av den mänskliga energin och skaparkraften kan överföras från det fysiska till det andliga området. Vi kan alla, för första gången i jordmänsklighetens historia, få möjlighet att utveckla våra slumrande talanger på kulturens, konstens och vetenskapens område! Och därmed befria oss från den förbannelse som uttalades i Gamla testamentet i Bibeln med orden ”du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett” (Första Moseboken 3:19).

Vi har dock inte hittills lärt oss att fördela och administrera denna fria tid i kontakt med livets lagar – och det är det vi nu måste lära oss. Det betyder att vi måste lära oss att fördela den ständigt växande fonden av fri tid på ett sådant sätt att den kommer alla samhällets individer till godo, och inte som hittills – som ett resultat av egoismens fördelningsprinciper – får till konsekvens att somliga nu håller på att gå under av arbetslöshet, medan andra håller på att gå under av det motsatta skälet, dvs stress och överansträngning p.g.a. alldeles för mycket arbete.

Teknologin är i sig själv bara ett verktyg som kan användas till både ”goda” och ”onda” syften. En kniv eller en pistol kan aldrig vara orsaken till ett mord. Orsaken finns alltid hos det ”något” som använder kniven eller pistolen. På samma sätt kan inte maskinerna vara orsak till människors arbetslöshet. Orsaken finns även här hos det ”något” som använder maskinerna och för vilket syfte de används, vilket i sin tur bestäms av vår moraliska utvecklingsnivå. Vår utveckling från djur till människa är ju enligt Martinus primärt en moralisk utveckling.

Det gör att vi har anledning att se framtiden an med stor glädje och optimism, även om det just nu är många problem och vanskligheter som först måste övervinnas. Men det är ju det som gör oss klokare…

Noter:

1) De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen. Ingår i  Artikelsamling 1. I den svenska utgåvan heter boken Artiklar 1945-1972. Artikeln finns också publicerad i Kosmos nr 2/1993.

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 4/2023.

3 reaktioner till “Är artificiell intelligens något ”gott” eller ”ont”?”

  1. Som jag ser det är det med artificiell intelligens som med gängse intelligens, samt med öht allt av redskap och verktyg livet tillhandahåller det levande väsendet; dvs, allt kommer förr eller senare att visa sig vara till nytta för det ljusets slutmål som gör mörkret värt sitt pris. Men härvid visar det sig att det är först på ens eget kors som mörkret vänds till ljus och som man härvid “föds på nytt”… (något som ur ett mera begränsat jordmänskligt perspektiv får allt av resurser att i kombination med denna jordmänskliga ofärdighet leda till såväl växlande lycka som elände… tänker jag… ;o))

  2. Hej Peter! Så är det förvisso. Utan det utvecklingsperspektivet blir mörkret i världen bara mörkt, men dessbättre är det en synvilla ur det kosmiska perspektivet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *