Brott och straff

I en intervju inför en av de stora populärkulturella händelserna under 2002, premiären på filmen ”Star Wars II”, förklarade regissören George Lucas vad den först och främst handlade om:

Hur förvandlades Republiken till Imperiet? En parallell fråga är: hur förvandlades Anakin till Darth Vader? Hur blir en god människa ond, och hur blir en demokrati en diktatur? Det är inte det att Imperiet erövrade Republiken, det är det att Imperiet ÄR Republiken… En dag vaknade prinsessan Leia och hennes vänner upp och sade: Det här är inte längre Republiken, det är Imperiet. Vi är de onda.”

I en värld som efter den 11 september 2001 delas upp i ont och gott, svart och vitt, är de frågor Lucas här formulerar högaktuella. Är inte många “demokratiska” och liberala krigare i dag så ivriga att bekämpa den antidemokratiska fundamentalismen att de själva är beredda att offra frihet och demokrati om det kan hjälpa dem att bekämpa terrorismen. I denna kamp eller detta “korståg” (som president Bush formulerat det) mot den icke-kristna fundamentalismen är de redan beredda att begränsa vår egen frihet här och nu i “den fria världen”.

I USA har man nu på Bush-regeringens initiativ t.ex. skapat ”Operation Tips” (Terrorist information and prevention system), ett nationellt system för rapportering av misstänkta och potentiellt terroristrelaterade aktiviteter som kommer att omfatta de många miljoner amerikanska anställda som, i sitt dagliga arbete, har möjlighet att se ovanliga eller misstänkta aktiviteter på offentlig och privat plats.

Nyligen avslöjades också nya och utvidgade uppgifter för “Neighbourhood Watch program”. Hittills har “Neighbourhood Watch program” varit en återhållsam verksamhet inriktad på att förebygga brott; nu har Bushadministrationen öronmärkt den för en mer omfattande roll: övervakning inom ramen för “kriget mot terrorismen”. Grannskapsorganisationer ska rapportera om människor som är “obekanta” eller som agerar på ett sätt som är “misstänkt”.

Sådan övervakning av grannar och andra misstänkta är ju välkänd från totalitära samhällen. Exempelvis säkerhetspolisen i det gamla Östtyskland, Stasi, byggde som vi vet upp snarlika och avancerade system för övervakning och registrering av de egna medborgarnas aktiviteter….

Grundläggande och, som man kanske tidigare trodde, “heliga” principer för en rättsstat urholkas nu också snabbt. Så har t.ex. under det senaste året över tusen personer med utländsk bakgrund (huvudsakligen muslimer) arresterats i USA och hålls fängslade utan tillgång till advokat eller annat rättsskydd. President Bush har också godkänt en ordning som möjliggör upprättandet av militärdomstolar där en terroristmisstänkt kan dömas till döden utan rätt till överklagande och med möjlighet för åklagaren att framföra “bevis” som den åtalade inte får ta del av – och således inte heller kan försvara sig emot….

Om “terroristerna” är beredda att ödelägga den här världen av kärlek till en annan värld, så är våra “goda” terrorismbekämpare uppenbarligen beredda att ödelägga sin egen demokratiska värld på grund av hotet från “demokratins fiender”. Så suddas gränsen mellan demokratin och dess fiender allt mer ut. Den som har läst Martinus artikel “Den andliga vetenskapens nödvändighet” (ingår i boken ”De levande väsendenas odödlighet”) känner igen detta scenario. Så länge våra världsbilder inkluderar mer eller mindre starka hot- och fiendebilder har vår “demokrati” en dålig immunitet mot “diktaturens” smitta. Den artikeln förtjänar att läsas i dessa dagar!

Den 1 juli 2002 inrättades den internationella brottmålsdomstolen, ICC, i nederländska Haag. Domstolen ska beivra krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Och det förefaller ju vara ett lovvärt steg mot upprättandet av en “världsdomstol” som Martinus skriver om (se kapitel 4 i Livets Bog del 1). Men domstolens status och roll är redan nu – innan den ännu börjat fungera – på väg att undergrävas, eftersom USA vägrar att stödja den om inte amerikanska medborgare ges immunitet från att överlämnas till domstolen. Enligt en lag som tagits av den amerikanska kongressen och godkänts av president Bush i augusti 2002 har USA till och med rätt att, om nödvändigt, använda militära medel för att befria amerikanska medborgare som hålls i förvar av domstolen.

Den beaktansvärda paradoxen här är att denna domstol upprättats bl.a. mot bakgrund av krigsförbrytelserna i det forna Jugoslavien och att amerikanerna här varit pådrivande för att gripa “krigsförbrytare”. Men varför skulle t.ex. Milosevic, som nu sitter i Haag, då erkänna lagligheten i en domstol som nu förkastas och motarbetas av dem som ville gripa och döma honom?

I Livets Bog 4 stycke 1520 skriver Martinus bl.a. följande om svårigheterna med upprättandet av en sådan internationell domstol eller världsrätt:

De (staterna. Min anmärkning) ser gärna att olagliga handlingar förbjuds när det gäller nästans eller andra staters manifestationer, medan deras egna olagligheter måste vara obeskurna. De har nämligen levt sig så in i sin egen olaglighet, att de tror den vara laglig och därför rättfärdig.

I sanning profetiska ord i dessa de yttersta av tider. Men i grunden handlar problemet varken om amerikaner, serber eller muslimska fundamentalister. Det handlar om det allmänjordmänskliga problemet att “se grandet i sin broders öga, men inte bjälken i sitt eget”…

Källor:

Svenska Dagbladet 2002-08-29

Aftonbladet 2002-08-31

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 1-2003.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *