Nya fossilfynd visar att biologiskt liv kan utvecklas i en värld utan syre

Enligt en forskarstudie som presenterades i tidskriften Nature Geoscience 2011-08-21 har jordens hittills äldsta kända fossiler hittats i Strelley Pool i västra Australien. Det mest uppseendeväckande med dessa fynd är att de härrör från en tid för över 3,4 miljarder år sedan när det inte fanns något syre i vår planets atmosfär!

Forskarna hävdar alltså i sin studie att dessa mikroskopiska fossilfynd är övertygande bevis på att celler och bakterier kunde frodas i en värld utan syre. Fossilerna är enligt forskarna väl bevarade och har celliknande strukturer.

Fossilerna hittades vid vad man tror är den äldsta kustlinjen på jorden i några av de äldsta sedimentära berg som någonsin upptäckts, och forskarna menar att de kan vara rätt säkra på fyndens ålder, eftersom man på ett ungefär vet när bergen bildades.

Genom att analysera fossilerna, bergen de hittades i och omgivningen har forskarna också kommit fram till hur förhållandena var på jorden för drygt tre miljarder år sedan.

– Mest väsentligt är att det fanns väldigt lite syre eftersom det inte fanns några växter eller alger som kunde producera det, säger en av forskarna bakom fyndet, Martin Brasier vid universitetet i Oxford, till nyhetsbyrån Reuters.

I stället för syre ska dessa förhistoriska livsformer ha levt på svavel – något som enligt forskarna också stöder teorier eller hypoteser om att liknande livsformer kan existera på andra klot eller världar, där det inte finns syre eller där syrenivåerna är låga.

Källa: Aftonbladet 2011-08-22 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13507784.ab

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 3-2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *