Den transpirerande planeten

På en presskonferens som ägde rum 2011-08-04 offentliggjorde forskare vid NASA att sonden Mars Reconnaissance Orbiter och dess högupplösningskamera, kallad HiRISE, kunnat dokumentera vad som av allt att döma är årstidsbundna vattenflöden på planeten Mars yta.

Liksom somliga andra förefaller planeten att “transpirera” eller “svettas” under den varma årstiden, eftersom det bara är under sommartid, när värmeinstrålningen från solen ökar, som saltvatten – som forskarna menar att det handlar om också på Mars – börjar flöda ut genom markens “porer”. Annars är alltså saltvattnet där – precis som i våra organismer – bundet under organismens “hud” eller ytterlager. Att Mars under markytan i form av is har en hel del av den ädla varan, som bär den kemiska formeln H2O, är i och för sig ingen nyhet för forskarna, men det är först nu som man alltså anser sig ha fått verkliga bevis för att H2O momentant också kan existera i flytande form uppe på klotytan under den varma årstiden. Att det bara kan ske momentant beror också på att dagens Mars-atmosfär är alltför tunn för att kunna hålla kvar vatten på ytan i ett flytande tillstånd. Det krävs nämligen ett visst atmosfäriskt tryck för det, som Mars av i dag inte har (men som den uppenbarligen en gång har haft, eftersom det finns otvetydiga spår av stora vattenflödens framfart i landskapet där. Se t.ex. http://themis.asu.edu/vistas/5686).

Huvudparollen för NASA:s planetforskare i deras jakt på utomjordiskt liv är sedan några år tillbaka ”follow the water” (följ vattnet), eftersom erfarenheten från vår egen värld visar att överallt där det finns så mycket som en droppe vatten, där finns det också myriader av biologiskt-organiskt liv! Och därför menar samma forskare också att det är en så viktig nyhet att man nu funnit bevis för existensen av H2O också i flytande form på Mars, eftersom det gör en stor skillnad just för levande organismers livsbetingelser. På länken https://www.youtube.com/watch?v=pBam6B9wrdI kan den ev. intresserade också se en illustrativ kortvideo om de nya upptäckterna.

I kapitel 93 i boken Bisättning skriver Martinus att så länge det finns någon grad av ”fuktighet” i en kropp – det framgår av sammanhanget att det spelar ingen roll för principen om det är exempelvis en klotkropp eller en människokropp – ”finns där också organiskt, fysiskt medvetna mikroindivider.”

Och att det finns “underjordiska” förekomster eller hela oceaner av H2O i flytande form på flera klot i vårt solsystem – bl.a. på några av Jupiters och Saturnus månar – är planetforskarna också rätt säkra på i dag. Se ev. artikeln “Astrobiologi och världsbild” av undertecknad i Kosmos nr 2-2009  https://www.kosmiskresenar.se/essaer/astrobiologi-och-varldsbild/

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 2-2012.

Se ev. också dessa artiklar som har med olika aspekter av utforskningen av vårt solsystem att göra:

Världsalltet lever!

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/paradigmskifte-i-planetforskningen-och-synkroniserade-galaxer/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/klotkommunikation-och-andra-livsyttringar-i-vart-solsystem/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/pluto-overraskar-forskarna/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/var-kom-vattnet-ifran/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/manen-var-en-gang-en-vat-varld/

https://www.kosmiskresenar.se/essaer/astrobiologi-och-varldsbild/

https://www.kosmiskresenar.se/essaer/gamla-greker-och-unga-klot-och-en-och-annan-dvarg/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/mysterier-i-vintergatan-och-vart-solsystem/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/varmt-och-kallt-och-sott/

https://www.kosmiskresenar.se/notiser/vi-lever-inuti-en-bubbla%e2%80%8f/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/det-rader-harmoni-i-solsystemet/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/nya-upptackter-vacker-nya-fragor/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/solsystemets-barnkammare-och-andra-gator/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/en-vandpunkt-i-rymdforskningen/

Seminariet Jorden i solsystemets organism kan ses i två delar på Youtube på dessa länkar:

En kommentar till “Den transpirerande planeten”

 1. På denna videolänk kan man se de mycket tydliga spåren i Mars-landskapet av framfarten av det som en gång närmast var motsvarigheten till Amazonfloden på Mars (se också bildlänk i artikeln):

  http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/01/The_floodwaters_of_Mars

  Och här är några bildlänkar som visar hur man – baserat på Mars-forskningens kartläggning av den idag “röda planeten” – tror att Mars en gång kan ha sett ut när den, liksom Tellus, var en ”blå planet”:

  http://blogs.discovery.com/.a/6a00d8341bf67c53ef017c353d85d1970b-pi

  http://blogs.discovery.com/.a/6a00d8341bf67c53ef017d3f74960f970c-pi

  http://news.discovery.com/space/blue-not-red-did-ancient-mars-look-like-this-130102.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *