Det eviga livet

Fråga: Vad säger Martinus om det eviga livet? Och vad sker när vi blivit fullkomliga? Bor vi då på jorden och förblir fysiska eller blir vi andliga väsen i himlen?

Svar: Martinus menar att vi är eviga väsen och denna evighet gäller inte bara vår framtid utan också vår forntid. Det betyder att vi har existerat i all evighet och att vi kommer att fortsätta att existera i all evighet. Livet har ingen begynnelse och inget slut, eftersom det inte är något som vi har – det är något som vi är. Något som vi har kan vi äga eller mista – som vilken annan ägodel som helst – men något som vi är kan vi varken äga eller mista. Liv kan inte bli till död, liksom inte heller död kan bli till liv. Eller sagt med andra ord: Något kan inte bli till intet, lika lite som intet kan bli till något. Det levande i oss – dvs. det som upplever livet – är inte en skapad företeelse, utan ett evigt ”något som är”. En evig skapare och upplevare bortom tid och rum. Det är bara i tidens och rummets dimension – den dimension som också kan kallas begränsningens dimension – som vi möter fenomenet ”existenstid”, dvs. begynnelse och avslutning. Alla skapade ting – t.ex. våra kroppar – har en utmätt existenstid. Inget skapat (det Martinus kallar X 3) kan alltså existera i evighet. Men bakom alla skapade eller timliga företeelser finns en evig skapare (det Martinus kallar X 1) och en likaså evig förmåga att skapa (det Martinus kallar X 2). I vårt väsens djupaste natur – det Martinus kallar ”övermedvetandet” – existerar alltså en inneboende förmåga att ständigt skapa nya organismer eller kroppar; nya redskap för livets upplevelse.

Detta eviga liv manifesterar sig i form av det Martinus kallar “spiralkretslopp” (se Martinus symbol nr. 14 och den kortfattade förklaringen till den som finns på länken https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-14.html), där varje spiralvarv består av sex riken eller tillvaroplan: växtriket, djurriket, det riktiga människoriket, visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket. Som symbol 14 visar så går vi vidare till ett överliggande spiralvarv när vi har fullbordat vår passage genom varje sådant varv. Det betyder att vi som nu är jordmänniskor i nästa spiral blir klotväsen, eftersom “klotspiralen” är vårt närmast överliggande spiralvarv, som vi kan se på symbolen. På symbol 14 ser vi också att det finns sju organismtyper. Men dessa upprepar sig i oändlighet i ständigt nya och högre variationer.

Din andra fråga var ju ”och vad sker när vi blivit fullkomliga? Bor vi då på jorden och förblir fysiska eller blir vi andliga väsen i himlen?

Fullkomliga eller moraliskt färdigutvecklade är vi när går in i det riktiga människoriket, och det kan man kalla för en övergångszon mellan det fysiska och det andliga planet, där vi under dess första stadier fortfarande har kvar en anknytning till det fysiska planet – i form av materialisations- och dematerialisationsprincipen (se figur 20 i symbol nr. 33 A på länken https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-33a/). Det betyder att vi då inte längre föds på nuvarande sätt till den fysiska världen, men att vi kan materialisera och dematerialisera en organism eller ett manifestationsredskap här på det fysiska planet – inte bara här på jordklotet utan också på andra fysiska klot eller världar som vi vill besöka. Vi är då lika dagsmedvetna på det andliga planet som här i den fysiska världen och med vår vilja växlar vi mellan den andliga och den fysiska tillvaron utan att behöva gå igenom några besvärliga födelse- och dödsprocesser, som vi nu ju är tvungna till.

Men efter hand avvecklar vi gradvis vårt engagemang här i den fysiska tillvaron och går över till att leva permanent på det andliga planet under resten av detta “spiralkretslopp”. Se hans symbol nr. 22 på länken https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-22/index.html där man kan se den fysiska världens område eller utsträckning i spiralkretsloppet. Citat från den förklarande texten där.

De två mörka tvärgående strecken delar symbolen i två delar:

      • Den översta delen utgör den andliga världen.
      • Den nedersta delen symboliserar den enskilda ej färdiga människan omgiven av den fysiska världen bestående av mineralriket (indigofärg), växtriket (röd färg), djurriket (orange färg) och det kommande färdiga människoriket i fysiskt tillstånd (gul färg).
      • Området från de korta orangefärgade strålfigurerna och fram till de gula strålfigurerna i den nedersta delen symboliserar de ej färdiga jordmänniskorna i djurriket.

Publicerad i tidskriften Kosmos nr 2-2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *