Geniala hjärnor i miniformat

Under den rubriken kan man i en artikel om insekter i Illustrerad Vetenskap nr. 14-2011 bl.a. läsa:

”De små hjärnorna verkar inte ge insekterna några inlärningsproblem. Honungsbiet föredrar blå blommor men kan lära sig att gula blommor kan innehålla en belöning. Inlärningen hos de flitiga bina sker inte bara snabbare än hos spädbarn utan också snabbare än hos alla de däggdjur som biologerna har testat.”

Så här skriver Martinus i stycke 285 i Livets Bog 1 om det som kan tänkas vara förklaringen till det:

” När man iakttar dessa två kosmiska utvecklingsbanor, vars representanter här på jorden för närvarande utgörs av däggdjuren och insekterna, inser man lätt – även med vanliga fysiska sinnen – att det finns väsen inom den sistnämnda banan, vilka i sin utveckling står på en långt högre nivå än många av väsendena inom den förstnämnda – t.ex. de väsen som vi benämner “myror” och “bin” osv. Det råder inget tvivel om dessa väsens högre identitet, när de ställs sida vid sida med sådana väsen som vi kallar “kor”, “svin”, “hästar” etc. Jämförda med dessa väsen kan de förstnämnda absolut inte frånkännas en utvecklingsstandard som inte endast är likvärdig, utan även i vissa fall, i fråga om samhälls- och individordning, är betydligt överlägsen.”  .

Och längre ner i samma stycke kan man läsa:

” Dock måste här påpekas att insektsbanan i viss grad överskridit gränsen till jordmänniskostadierna, varigenom somliga av dess väsen kosmiskt sett i själva verket redan kan betraktas som “jordmänniskor” – fast naturligtvis av en annan kosmisk utvecklingsbana än de väsen som i vanliga fall tituleras så.” (http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=51&stk=285)

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 3-2012.

Se ev. också dessa artiklar:

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/myrornas-sprak/

https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/sjalvuppoffrande-myror/

https://www.kosmiskresenar.se/essaer/intelligensutveckling-hos-manniskor-och-djur/

En kommentar till “Geniala hjärnor i miniformat”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *