Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

Via uträkningar har den fysiska forskningen idag slutit sig till att vårt universum bara till 4 procent består av den för oss synliga materien. Övriga 96 procent skulle alltså utgöras av något för oss osynligt som man dels kallar “mörk materia”, dels “mörk energi”.

Där står alltså forskningen i dag: universum är uppenbarligen dominerat av krafter vars natur och upphov man inte kan se och ta på – endast försöka beräkna effekterna av. Fysiken har därmed oundvikligen – och oavsiktligt – också blivit till metafysik. Om detta och om andra olösta problem inom den moderna fysiken – t.ex. problemet med att förena de fyra “naturkrafterna” (gravitationen, elektromagnetismen och den starka respektive svaga kärnkraften), som fysiken av idag räknar med, till det man kallar “teorin om allt” – har Leif Pettersson skrivit en spännande bok med titeln Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

Citat från författarens eget förord till boken:
“Denna bok riktar sig till dem som är intresserade av hur vår fysiska tillvaro är uppbyggd, med inriktning på fysikens stora olösta gåtor. Här illustreras ett konkret och spännande möte mellan naturvetenskap, filosofi och Martinus kosmologi, samtidigt som en ny verklighetsförståelse presenteras… Boken gör inte anspråk på att vara en detaljerad fysikbok och inte heller att ge en omfattande redogörelse för Martinus kosmologi, utan kan med fördel ses som ett ”smörgåsbord” med fokus på den moderna fysiken och Martinus världsbild.”

Boken utges samtidigt på både svenska och engelska och kan beställas från Världsbild förlag via länken https://www.varldsbild.se/fysiken-martinus-kosmologi-och-teorin-om-allt-grundenergiteorin-get

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 6-2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *