Pengar gör oss mer egoistiska

I en rad försök har forskare vid University of Minnesota i USA undersökt om, och i så fall hur, pengar påverkar människors inställning och beteende. Ett av experimenten, som utfördes bland universitetsstuderande, gick ut på att testa hjälpsamheten hos personer, som läst texter om pengar och personer som läst om andra saker, och var arrangerat så att en yngre medstudent bad försökspersonerna om hjälp att lösa en uppgift.

Det visade sig då att de som hade läst om pengar i genomsnitt bara ägnade drygt hälften så lång tid på att hjälpa sin medstudent, som de som läst andra texter. Forskarna tolkar detta som ett tecken på att en mental fokusering på pengar främjar önskan om att vara oberoende av hjälp, och också motverkar lusten att hjälpa och samarbeta med andra människor.

Källa: Illustrerad Vetenskap nr. 13-2007

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 3-2009.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *