Medkänsla och ”synestesi”

Somliga människor hyser större medkänsla än andra. Några kan till och med bokstavligen känna andra människors upplevelser på sin egen hud. Det handlar om en särskild variant av något som psykologerna kallar ”synestesi”.

Synestesi är ett tillstånd där sinnesintrycken liksom är sammankopplade eller synkroniserade. Den vanligaste sortens ”synesteter” upplever att bokstäver, siffror eller ord har färger. Andra känner att veckodagar har toner, eller att tonackord luktar på ett särskilt sätt. Ett med detta möjligen besläktat fenomen är också att människor, som har någon typ av sinneshandikapp, ibland kan utveckla en kompensation för sitt handikapp genom ett annat sinne. Det finns exempelvis blinda människor som utvecklat en förmåga att känna skillnad på olika slags färger endast genom att beröra t.ex. olikfärgade textilier med sina fingrar.

Hur vanligt det är med någon form av synestesi vet man inte, men forskare gissar eller uppskattar att kanske så många som ett par procent av befolkningen har dessa speciella upplevelser.

Nu har två psykologer i London kunnat belägga att det finns synesteter som känner på sin egen hud när de ser någon annan beröras. Michael Banissy och Jamie Ward på University College har gjort experiment, där de har jämfört tio synesteter som uppgav sig kunna känna andras känselintryck, tjugo synesteter med andra specialiteter och tjugofem personer utan synestetisk förmåga.

Resultaten av dessa experiment visar, enligt en artikel av Banissy och Ward i tidskriften Nature Neuroscience, att det verkligen finns synesteter med förmåga att känna andras känslor. I dessa experiment testades även deltagarnas EQ (EQ = empatisk kvot). Och det visade sig då, intressant nog, att synesteterna, som kunde registrera andras känslor på sin egen hud, verkligen hade högre värden på de test som mätte den rent emotionella medkänslan. Men däremot var de inte bättre än andra försöksdeltagare på de skalor av EQ-testet, där en mera logisk, resonerande medkänsla och en förmåga att umgås i grupp mättes.

I ljuset av den andliga vetenskapens förklaringar av medkänslans natur och utveckling verkar också dessa resultat logiska. Medkänsla är ju inget man resonerar sig fram till på logisk väg (att den kan motiveras logiskt – i synnerhet i ljuset av de kosmiska analyserna – är en annan sak) utan en helt och hållet individuell igenkänningsreaktion, som utlöses automatiskt utanför individens vilje- och förnuftskontroll när utlösande moment för en sådan reaktion föreligger (se t.ex. Livets Bog del 2 stycke 634-36). Det är med andra ord djupast sett sin egen självupplevda smärta man känner igen hos sin nästa (mer om detta och om andra vetenskapliga experiment på senare tid som bekräftar samma sak kan för övrigt läsas i artikeln ”Din smärta är min smärta”. Se https://www.kosmiskresenar.se/essaer/din-smarta-ar-min-smarta/).

Källa: Dagens Nyheter 2007-06-24

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 2-2008.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *