Längre liv med medelhavskost

En medelhavsliknande kost (kost med mycket frukt och grönt) kan bidra till att det fysiska livet förlängs, visar resultat från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Forskare vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa har tagit hjälp av den så kallade H70-studien, som i mer än 40 år studerat 70-åringar i Göteborgsområdet, och undersökt vilka effekter en medelhavskost haft på dem jämfört med personer som ätit mer kött och animaliska produkter. Slutsatsen är att livet kan bli två-tre år längre.

Nu är ju inte medelhavskost riktigt detsamma som en helt vegetarisk kost, men man kan säga att den till övervägande del är vegetarisk, och redan detta har uppenbarligen gynnsamma och mätbara effekter på hälsa och livslängd, som också andra tidigare vetenskapliga och internationella undersökningar indikerar.

Kan orsaken till det möjligen vara att sådana kostvanor minskar den överansträngning av organismen som nedbrytningen av animalisk kost innebär? Martinus beskriver det på detta sätt i boken Den idealiska födan:

Som tidigare nämnts utgör den animaliska födan en alltför kraftig vibrationsutveckling för den mänskliga organismen. För att omvandla denna föda till näring måste således ett kraftöverskott eller en energimängd presteras av organismen, som den i realiteten på grund av sitt utvecklingsstadium har vuxit ifrån att kunna uppfylla, utan att det sker på hälsans bekostnad. Att smälta den animaliska födan innebär alltså en varaktig överansträngning för människan, vilket till sist blir den fundamentala orsaken till flertalet organiska lidanden…” (Den idealiska födan kapitel 24)

Källa: Aftonbladet 2011-12-18.

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 4-2012.

Ps. Se också kommentar nedan!

En kommentar till “Längre liv med medelhavskost”

 1. Nu har det kommit en ny amerikansk studie som visar att skillnaden i medellivslängd mellan vegetarianer och köttätare är ännu större än den i notisen här ovan refererade skillnaden i medellivslängd mellan dem som äter ”medelhavskost” och dem som har mer animaliska kostvanor. Den nya amerikanska undersökningen visar nämligen att vegetarianernas medellivslängd är 12 procent längre än köttätarnas. Forskarna tror att vegetarianerna lever längre dels på grund av kosten, men också för att de ofta har en mer aktiv livsstil än köttätare. Se
  http://www.aftonbladet.se/wellness/matvikt/article18144013.ab

  Fler intressanta studier i ämnet kan man läsa om i dessa artiklar:

  Protein från växter ger lägre dödlighet

  Ju mer grönt desto bättre

  Följande Martinus-symboler behandlar också födan speciellt (se också de kortfattade skrivna förklaringarna under symbolbilderna):

  Symbol 38

  Symbol 67

  Symbol 67 a

  Symbol 68

  Symbol 69

  Symbol 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *