Köttätande – en tung belastning för vår miljö

I dessa dagar har ju frågorna om det som kallas ”den globala uppvärmningen” och dess konsekvenser för vår värld kommit väldigt mycket i fokus – mot bakgrund av bl.a. den alltmer frekventa förekomsten av ödeläggande översvämningar i olika delar av världen, som menas hänga samman med denna uppvärmning.

I en ny studie – beskriven i den populärvetenskapliga tidningen New Scientist – utförd av ett japanskt forskarlag på National Institute of Livestock and Grassland Science, har man mätt klimatpåverkan vid nötköttsproduktion. Förutom att uppskatta köttets påverkan på växthuseffekten tittade man även på andra följder som försurning av vatten, övergödning och energiåtgång.

Resultatet av denna studie visar att för varje kilo producerat kött skapas växthusgaser motsvarande 36,4 kilo koldioxid. Därutöver släpps stora mängder gödningsmedel ut samtidigt som stora mängder energi krävs. Totalt motsvarar det utsläppen från 25 mils bilåkning och 20 dagars oavbrutet användande av en 100-wattslampa.

Den största delen av växthusgaserna är metangas som kommer från kornas matsmältning. Beräkningen, som gjorts efter japanska förhållanden, inkluderar inte transporter.

– Köttkonsumtion är väldigt miljöbelastande, en rad vetenskapliga studier bekräftar det. Att äta vegetariskt är ett väldigt relevant alternativ för den som exempelvis vill minska utsläppet av klimatgaser.

Det säger Annika Carlsson-Kanyama, forskare på det svenska Totalförsvarets forskningsinstitut och en av deltagarna i arbetet med FN:s senaste klimatrapport, enligt Svenska Dagbladet 2007-07-26.

Enligt henne står maten för mer än en fjärdedel av de svenska hushållens koldioxidprofil, varav animaliekonsumtion står för en betydande del.

– Det är därför jätteviktigt att vi förändrar våra matvanor, eftersom de står för en så stor del av vår miljöbelastning, säger Annika Carlsson-Kanyama vidare.

Ytterligare en god anledning alltså att överge ”köttgrytorna”. Förutom alla dem som Martinus ger i t.ex. boken Den idealiska födan (https://www.varldsbild.se/den-idealiska-fodan).

Källa: Svenska Dagbladet 2007-07-26

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 8-2009.

2 reaktioner till “Köttätande – en tung belastning för vår miljö”

  1. Här en artikel som handlar om en ny vetenskaplig studie som visar att den enskilt bästa eller mest effektiva lösningen för att minska koldioxidutsläppen på vår planet uppenbarligen är mycket enkel: byt ut dina kötträtter mot växtbaserad mat! Jag vill tillägga att det är också den mest demokratiska lösningen av problemet, eftersom den ger alla makt över problemlösningen…
    https://illvet.se/naturen/klimatforandringar/studie-vaxtbaserad-kost-ar-den-basta-klimatinvesteringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *