Glädje smittar som influensa

”Smittande glädje” är ett välkänt uttryck, som nu också blivit vetenskapligt bevisat av en forskargrupp vid University of California och Harvard University i USA. Under 20 år följde man 5000 personer inom samma nätverk, och forskarnas slutsats är att glädje är lika smittsamt som influensa!

En av deras upptäckter var bland annat att när en person blir glad, sprider sig glädjen ända till tredje led av nätverket. Det innebär att om vi blir glada, kommer glädjen att sprida sig till våra vänners vänner – alltså till människor utanför vår egen umgängeskrets! Förklaringen till det är enligt forskarna förmodligen att glada människor är vänligare och hjälpsammare mot andra, och det smittar eller breder ut sig som ringar på vattnet.

Ett annat intressant resultat av samma forskning är att dåligt humör inte – som man kanske skulle kunna tro – är lika smittsamt som glädje! Kan det månne bero på att goda humörets eller glädjens energier har en högre frekvens eller genomträngningsförmåga än det dåliga humörets?

Om energiernas olika genomträningsförmåga skriver Martinus i Livets Bog del 1 stycke 263 och symbol nr. 30 i Den eviga världsbilden del 3. Och om vår förmåga att ”smitta” vår omgivning med vårt sätt att vara skriver han i Livets Bog del 1 stycke 162.

Källa: Illustrerad Vetenskap nr 7-2009.

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 2-2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *