Hur tänker Martinus om själen/anden – när inkarnerar den? Redan i embryot eller innan/ senare?

Ett kort svar på den frågan är att den kopplas andligt till sina blivande föräldrar redan i samband med den sexuella utlösningen. Då sker vad man skulle kunna kalla “den själsliga konceptionen”. Den fysiska konceptionen eller befruktningen sker ju något senare när sädescellen har nått fram till äggcellen och sammansmälter med den. Orsaken till att “den själsliga konceptionen” kan ske redan i samband med den sexuella utlösningen är att den utlösningen innebär en utstrålning av det Martinus kallar andlig “salighetsenergi” i de blivande föräldrarnas “aura” och salighetsenergi är också det som den individ som ska inkarnera utstrålar på sitt plan (det tillvaroplan Martinus kallar “salighetsriket”) och därför kan det då byggas en bro mellan världarna så att säga. Se Martinus symbol nr. 34 och den kortfattade förklaringen till den på länken https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-34.html

Om du vill ha mer “kött på benen” angående detta så kan du läsa hela texten om symbol 34 som finns i Martinus symbolverk Den eviga världsbilden, del 4. På svenska är symbolbok 3 och 4 utgivna som en bok. Den kan numera också läsas på svenska på nätet på Martinus Instituts hemsida. Speciellt styckena 34.15-34.22 ger olika belysningar av det din fråga handlar om. Se https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=64&stk=34&pkt=15

I stycke 91.7 i Den eviga världsbilden, del 6, som också finns utlagd på nätet på svenska, kan man också läsa en kort beskrivning av hur det jag ovan kallar “den själsliga konceptionen” går till. Se under mellanrubriken “Befruktning och återfödelse” längst ned på sidan på länken https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=66&stk=91&pkt=7

Se även min artikel Elektricitet och befruktning på länken https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/elektricitet-och-befruktning/

En följdfråga som brukar dyka upp i detta sammanhang är hur man mot bakgrund av Martinus ovan nämnda beskrivning kan förklara att konstgjord befruktning är möjlig. Det skriver jag lite om i min kommentar som ligger omedelbart under detta inlägg. Se https://www.kosmiskresenar.se/fragelada/hur-tanker-martinus-om-sjalen-anden-nar-inkarnerar-den-redan-i-embryot-eller-innan-senare/#comments

3 reaktioner till “Hur tänker Martinus om själen/anden – när inkarnerar den? Redan i embryot eller innan/ senare?”

 1. Har fått en följdfråga om konstgjord befruktning med anledning av mitt svar på frågan ovan. När det gäller det, så vet jag att Martinus har förklarat det med att den manliga sperman är så uppladdad med “salighetsenergi” att det räcker för att åstadkomma en “koppling” till ett inkarnationsmoget väsen i salighetsriket. Men jag har hört att han också har sagt att avkomman, som blir resultatet av denna konstlade befruktningsmetod, efter ett par eller några generationer kommer att bli steril. I Danmark, där man inom boskapsuppfödningen länge har använt sig av insemination på kossorna som befruktningsmetod, har jag hört att man redan har börjat få problem med det, vilket också blev uppmärksammat i en TV-dokumentär som sändes på någon av TV-kanalerna där, enligt vad jag hört från en dansk vän. Så det var inte en befruktningsmetod som Martinus rekommenderade, även om man kan förstå att det kan vara en hjälp för föräldrar som väldigt gärna vill ha barn men av någon anledning inte kan få det på det naturliga sättet. Problemet med sterilitet lär väl heller inte uppstå med en gång, utan det är, som jag har förstått det, en mer långsiktig konsekvens om konstgjord befruktning skulle sättas i system, som inom boskapsuppfödningen.

  1. Hej vännen!
   Ännu en följdfråga angående tidigare frågor…
   Då vi befinner oss i salighetsriket och ska inkarnera i en fysisk kropp så dras vi ju till det föräldrapar som passar oss exakt.
   Jag har många syskon och kan konstatera att vi är oerhört olika både i känsloenergin och i intelligensenergin. Vet ju att det beror på våra olika erfarenheter men VAD gör att vi då dras till samma föräldrar?

   1. Hej Lena!
    Det kan ju finnas många olika karmiska orsaker – också sådana som är av jobbig natur – som gör att man via sina “ödeselement”, som Martinus kallar det, dras till varandra. Det enda man som kosmiskt “medvetslös” kan säga generellt om orsaken till det är att det finns karmiska band av ett eller annat slag som gör att man hamnat i samma familj. Mer konkret eller detaljerat än så kan nog i alla fall jag inte svara på den frågan, men man kan ju tänka sig att individer som föds som syskon också tidigare kan ha haft någon relation. Jag vet att Martinus har nämnt att det t.ex. inte är ovanligt att individer som i ett tidigare liv varit gifta kan återfödas som syskon när förälskelsen är utlevd eller “mättad”. Hur som helst handlar det ju om “läxor” som alla i familjesituationen inblandade har något att lära av. Vad får ju bli ett individuellt forskningsprojekt för var och en. Det man ska lära är ju säkert också olika från individ till individ. Men om man inser att det är ingen slump att man hamnat i denna karmiska situation är mycket vunnet, därför att då flyttas ens uppmärksamhet eller fokus från de andra till en själv och ens egna reaktionsmönster och det är bara dessa man kan ändra på…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *