Om vacciner, kost och sjukdomar

Hej igen Olav!

Jag har med intresse följt med som kosmisk resenär sen jag hittade fram till din spalt. Nu har jag en liten undran över detta med covid och vacciner.

Jag har en bekant som är rädd för att vaccinera sej o jag vill inte påverka hen,  för rädsla är ngt som varje person själv måste bearbeta med mitt sätt att se.

Jag har läst om vad Martinus säger om vacciner o sjukdomar, att vi i framtiden har utvecklats så mycket att vi kan bli befriade från dessa.

Jag har frågat mej själv vad jag tycker är mest kärleksfullt och har för egen del kommit fram till att jag behöver skydda mina mikroorganismer mot inkräktare, mina mellankosmiska vänner mot att bli smittade och slutligen hjälpa Moder Jord att bli av med detta gissel ( bland mycket annat).

Egentligen vill jag bara dela med mej av mitt resonemang, kanske ngn annan också har funderingar ( får snart min tredje spruta).

I den här inkarnationen har jag arbetat som sjuksköterska, i nästa får det väl bli ngn form av frisksköterska! 🙂

Hälsningar o tack för ordet! Kristina. 

Tack Kristina för din kommentar! Jo, jag har också vaccinerat mig av samma skäl som du nämner här plus att jag var tvungen att göra det inför en planerad resa till Danmark i somras. När det gäller Martinus syn på vaccinationer vill jag här citera ett par avsnitt ur hans artikel ”Mikrokosmos” (senast publicerad i tidskriften Kosmos nr. 1/1996):

Fördelar och nackdelar vid vaccination

Visserligen är serumbehandling eller vaccination något mycket gott för mänskligheten, ja, under en viss period eller på vissa stadier av dess utveckling rent av oumbärlig, men det kan inte förnekas att dess karaktär i sig själv är något onaturligt för själva organismen och därför liksom allt annat onaturligt efter hand kommer att övervinnas eller bekämpas av den mänskliga anden. Att den används av människan är inte därför att den inte är ett ”ont”, utan därför att den är ett ”mindre ont” än själva den sjukdom som den skall förebygga. Att den är ett ”ont” kan inte förnekas. Dess framställning innebär ofta lidande och obehag för djur, liksom själva dess verkningar i den mänskliga organismen ju också till en viss grad är giftiga eller på sätt och vis innebär en brutalitet mot organismen och förorsakar den lidande, vilket tolereras endast därför att den är ett medel att bekämpa ett större ont. Till detta kommer också att det finns organismer för vilka den kan vara farlig, organismer som alls inte reagerar på samma sätt på dess verkningar som allmänt gäller för massans eller flertalets individer, utan är långt mer sårbara än dessa. Ja, det kan till och med vara fråga om livsfara. I sådana situationer kan det ju vara ett större ont att vaccineras än att alls inte vaccineras. Men då man inte kan veta detta i förväg, blir själva frågan om vaccination eller icke-vaccination ganska problematisk, eftersom många människor fruktar den eventuellt ogynnsamma utgången av behandlingen.

Om vaccinationens tillrådlighet

Men eftersom vaccination som sagt har gett mänskligheten ett utomordentligt välsignelserikt stöd i kampen mot våldsamma organismnedbrytande epidemier, har räddat tusentals människor från en alltför tidig död och alltjämt ger mänskligheten detta stora stöd, kan man inte utan vidare i dag ignorera den eller avråda människor från att låta vaccinera sig, ty man kan då komma att stå i den situationen att den människa som man avråder vaccination just är en människa som är mycket mottaglig för en av de sjukdomar som vaccinationen kan skydda henne mot. Å andra sidan kan det också vara förenat med en viss risk att tillråda en människa vaccination, ty då kan situationen ju bli den att man står inför en av de människor för vilka vaccinationen är farlig. Som ni ser här kan såväl tillrådan som avrådan vad gäller vaccination få högst ogynnsamma följder. Men det som talar för en tillrådan är alltså den omständigheten att procenttalet för närvarande är mycket mindre för dem som inte tål vaccinationen än för dem som tål den. Vaccination med ofarliga och sjukdomsförebyggande verkningar förekommer ännu i långt fler fall än vaccination med direkt farliga följder. Om man vågar tillråda vaccination på grund härav blir sålunda här en individuell samvetsfråga.

Slut citat (hela artikeln kan läsas på danska på Martinus Instituts hemsida på länken https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1996/kos1996-01-003.php).

När det gäller dagens covidvacciner så återstår ju ännu att utvärdera deras effektivitet mot viruset, eftersom fakta visar att smittspridningen nu ökar igen också i länder där en hög procent av befolkningen är fullvaccinerad (detta virus har ju visat sig ha en förmåga att hela tiden mutera till nya varianter). I skrivande stund framstår Sverige nästan som undantaget från den regeln. Men också här förväntar folkhälsomyndigheten nu att det kommer en ökad smittspridning igen. Citat från en artikel i DN idag (2021-11-06):

Mellan 1 juli och 24 oktober stod fullvaccinerade för nästan 20 procent av alla bekräftade covidfall i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens siffror. I takt med att allt fler svenskar fått båda sprutorna har andelen ökat som smittas trots vaccinet.

Däremot hävdas det att de som är vaccinerade oftast inte blir lika allvarligt sjuka, som de som inte är vaccinerade, och det är naturligtvis ett viktigt påpekande i sammanhanget. Men apropå det visar en undersökning från Europa och USA att de som äter vegetariskt har 73 procents minskad risk att bli svårt sjuka i covid-19! Citat från en svt.se-artikel om det:

Nästan 3 000 läkare och sjuksköterskor i Europa och USA har fyllt i en kostenkät. De som äter vegetariskt har 73 procents minskad risk att bli svårt sjuka i covid-19 visar studien. LCHF-diet verkar däremot inte alls skydda mot svår covid-19.

Pescetarianer, alltså vegetarianer som också äter fisk, hade 59 procents minskad risk att drabbas av svår covid-19-infektion. Att äta en LCHF-diet med lite kolhydrater och mycket protein verkade däremot inte skydda mot att bli svårt sjuk i covid. Snarare tvärtom, men de resultaten är inte statistiskt säkra. I enkäten frågades också om hälsokost, stenåldersdiet och medelhavskost liksom hur ofta de svarande åt 47 vanliga livsmedel (https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vegetarisk-kost-verkar-minska-risken-for-svar-covid-19).

Det förekommer som vi alla vet en hel del kritik mot att folk inte vaccinerar sig. Men när får vi höra folkhälsomyndighetens representanter på en presskonferens omtala kostens betydelse för att undgå svår sjukdom?

Se också min artikel ”I coronans tid” (skriven våren 2020, dvs innan det ännu fanns något vaccin mot viruset) på länken https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/i-coronans-tid/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *