Känslomått

”Terrorangreppet på World Trade Center utlöste kollektiva känslor som registrerades av en grupp forskare vid Princeton University. Fenomenet tyder på att vi alla är mentalt förbundna med varandra på ett hittills okänt sätt.” (Illustrerad Vetenskap nr. 1-2003 sid. 56).

1998 startade det internationella forskarprojektet The Global Consciousness Project (GCP) i Princeton i USA. Syftet var att undersöka om mänskliga medvetandeyttringar kan registreras och om de kan påverka den fysiska världen.

Så kallade slumpgeneratorer, små elektroniska lådor som slumpmässigt sänder ettor och nollor eller olika ljudsekvenser, placerades ut över hela världen. Generatorernas utslag sändes via Internet till en server. Syftet var att undersöka om de skulle ge oväntat kraftiga utslag under stora händelser som påverkade många människor, som t.ex. stora naturkatastrofer och krig.

Hittills har man registrerat slumpgeneratorernas reaktion under ca. 120 tidpunkter som nyårsaftnar, naturkatastrofer och 11 september-händelserna. Generellt visar resultaten att någonting sker när stora folkmängder upplever samma känslor samtidigt.

Den 11 september 2001, då terrordåden mot World Trade Center och Pentagon inträffade, registrerade generatorerna de kraftigaste utslagen hittills. En stor del av världen befann sig momentant i ett chocktillstånd, vilket alltså utslagen på GCP:s slumpgeneratorer också kunde berätta om på sitt sätt… Även under den första timmen när NATO bombade Jugoslavien 1999 noterades kraftiga utslag, liksom under nyårsaftnar då miljontals människor samtidigt firar.

Också mer lokala experiment har utförts exempelvis under en spännande fotbollsmatch där en slumpgenerator placerats på arenan, och visade klara utslag. Däremot fick man inget utslag när man t.ex. placerade en generator på en stormarknad. Det verkar som om det bara är starka känslor som påverkar elektroniken.

Något som också förefaller bekräftas av ett annat forskarteam i Princeton kallat PEAR (Princeton Engineering Anomailes Research). De har bl.a. undersökt om människor medvetet kan påverka datorer med sina tankar och känslor. Under ett experiment fick många personer titta på en datorskärm som slumpmässigt visar två olika bilder – en behaglig och en obehaglig, t.ex. ett leende barn och en skrikande arg man. Det visar sig att många lyckas få datorn att visa den behagliga bilden oftare. Forskarnas slutsats är att det är intensiteten i känslan och tanken som avgör om det blir någon påverkan. Man menar sig t.ex. ha konstaterat att människor som är förälskade generellt är bättre än andra på att påverka elektroniken.

Detta harmonierar ju också utmärkt med Martinus förklaring att människan genom koncentration kan förstärka effekten av sina tankar och känslor (i t.ex. artikeln ”Korrespondensen mellan det fysiska och det psykiska planet” senast införd i Kosmos nr. 4-1994 skriver Martinus en del om detta).

I artikeln i Illustrerad Vetenskap nr. 1-2003 diskuteras också de teoretiska implikationerna för vår världsbild av dessa forskningsresultat. Man skriver där bl.a:

”En av grundstenarna inom kvantfysiken är just att något kan uppträda både som energi i form av vågor och som ett fysiskt fenomen i form av partiklar. Om man föreställer sig att medvetandet också arbetar i vågor är det inte längre så märkligt att det kan inverka på den fysiska världen, och vissa fenomen blir lättare att förklara.” (sid. 59).

Här kan vi se att en ny – och mindre dogmatiskt materialistisk – attityd till spörsmålet om ”andens makt över materien” tack vare forskningsresultat som dessa håller på att bana sig väg inom vetenskapen, vilket ju också harmonierar utmärkt med det Martinus skriver i t.ex. artikeln “Ande och elektricitet” i Kosmos nr 9-1998:

”Arbetet med strålar och vågor och elektromagnetiska krafter inom teknik och vetenskap kommer så småningom att föra mänskligheten fram till att bli mindre materialistisk, i det att man blir klar över att materien, vilket ämne som helst, inte blott är det som det ser ut att vara. Det består av partiklar och tomrum, men ’tomrummet’ är genomströmmat av strålar och vågor, och partiklarna är omgivna av kraftfält som består av många slags vibrationer och våglängder.

Naturligtvis räcker inte dessa upptäckter för att förändra människors livsinställning från att vara materialistisk till att bli andligt inriktad. Men andra faktorer i mänsklighetens öde, bl.a. krig, sjukdomar, sociala spänningar, ekonomiska svårigheter och sexuella problem kommer att medverka till att fler och fler människor blir sökande. En materialistisk livsåskådning är inte nog för dem, och den gamla religösa livsinställningen, baserad på dogmer och blind tro känner de sig inte längre inspirerade av. Det blir då helt naturligt en andlig vetenskap som kommer att avlösa religionen och leda den fysiska vetenskapen fram till förståelse av livets och universums andliga lagar och eviga principer. I framtidens vetenskap är det dock en faktor som kommer att spela en ledande roll, vilket den inte gör i nutidens vetenskap, och det är moralen.” …

Källor:

Illustrerad Vetenskap nr. 1-2003

Tidningen Metro 2003-01-23

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 8-2003.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *