Välkommen till denna hemsida

Bok utgiven 2019 av Olav Johansson. Finns nu också på danska. Info och länkar längre ner.

“Den eviga utvecklingen kan alltså liknas vid en evigt fortsättande uppåtgående rörelse, i vilken alla levande väsen deltar, helt oberoende av om de är stora eller små, rika eller fattiga, friska eller sjuka, förbrytare eller helgon, djur eller människor, osv. Alla rör de sig framåt och uppåt.Genom oändligt varierande former av livsupplevelse, genom vitt skilda zoner och tillvaroplan, genom materiella och andliga tillstånd, från mörka och kalla klot till varma och solljusa världar, går livets väg. Och genom sin identitet som sinnesorgan, kroppsformer, tillvaroplan, utvecklingsstegen och livets väg gör de samlade kosmiska grundenergierna alltså alla levande väsen till “kosmiska resenärer”, för vilka de enskilda kloten är tillfälliga uppehållsstationer och sevärdheter. Och då dessa resenärer blir präglade av de erfarenheter, intryck och upplevelser som de berikas med i varje sådan värld som de passerar, blir livet på varje klot “interplanetariskt” och mångskiftande i sina detaljer, och de nämnda energierna eller den samlade gudomliga världskraften blir i sin grundanalys “en outtömlig källa till gudomlig visdom” och blir därigenom för gudasönerna identisk med “ett alltomfattande, fundamentalt utlösande moment för gudomlig kärlek, lycka och salighet”

(Martinus: Livets Bog, del 1 stycke 288)

Välkommen till denna hemsida som säkert aldrig kommit till världen om inte ihärdiga vänner “pushat” mig i den grad som de gjort. Speciellt tack till Misja – en mig närstående person (son till min fru), som inte längre befinner sig i den här världen – som inte bara “pushat” mig när det gäller detta, utan också “designat” sidan och hjälpt mig praktiskt att få allt på plats till sist. Själv hade jag inte klarat det… Dessutom ett stort tack till min IT-begåvade vän Daniel Lundberg, som nu hjälpt mig att uppdatera hela sidan, så att den fått ett nytt och förhoppningsvis mer tilltalande utseende och en del nya funktioner, som, hoppas jag, ska göra det omfattande materialet lite mer lätthanterligt.

Sidan består av artiklar, som jag sedan 1980-talet skrivit i tidskrifterna Kosmos – tidskrift för Martinus Institut i Köpenhamn, som ges ut på flera olika språk, däribland svenska – och i den nu sedan rätt många år nedlagda Martinus-inspirerade tidskriften Ny Kultur samt ett par andra nätpublikationer. Martinus världsbild eller andliga vetenskap är ju av ett tidlöst slag, så egentligen spelar det ingen roll när de olika artiklarna skrivits – även om många av dem också har en anknytning till händelser och skeenden i tiden – men i avslutningen på varje artikel har jag lagt in en notering om när och var artikeln tidigare har publicerats, så att också det legitima behovet av orientering i tid och rum blir tillgodosett…

När det handlar om så många artiklar om så många olika ämnen eller teman, som det gör i detta fall, är det svårt att sortera dem i olika kategorier. Extra svårt blir det, eftersom innehållet ofta också är “gränsöverskridande” – liksom ju hela Martinus världsbild är till sin egen natur. Fundamentalt för att kunna förstå denna världsbild är ju dock begreppen reinkarnation, karma och utveckling, så därför har jag under rubriken Introduktion på startsidan lagt in ett par artiklar som på olika sätt behandlar dessa teman – efter den inledande artikeln där med titeln Jag kunde se vad framtiden skulle bringa människorna…, som berättar lite om Martinus kosmiska upplevelse och författarskap. Jag har som ni kan se i sidmenyn till vänster gjort en uppdelning i kategorierna Essäer, dvs oftast lite längre artiklar (fast en och annan kort historia har också slunkit med där), och Aktuellt samt Notiser. Den sistnämnda är som framgår av den rubriken bara mycket korta notiser om olika ting. När det gäller aktuellt-artiklarna, så är det mycket blandat, såväl vad gäller artiklarnas längd som teman. En del är närmast av notiskaraktär, och andra är lika långa som många av artiklarna under essäer. Det är alltså egentligen en smaksak i vilken av kategorierna de bör placeras, men jag har trots allt mina skäl att efter moget övervägande göra som jag här har gjort… 😉 . När det gäller aktuellt-artiklarna och notiserna bör jag väl också nämna att jag i de flesta fall lagt in dem i en kronologisk ordning, så att de senaste kommer först och de äldsta sist.

Om man klickar på någon av de ovan nämnda temarubrikerna så kommer den första artikeln i den kategorin fram. I vänsterspalten ser man då att det samtidigt kommer upp sju andra klickbara artikeltitlar som finns i samma kategori. Vilka dessa sju är varierar varje gång man klickar. Om man vill hitta fler artiklar i kategorin så klickar man på rutan med texten ”Visa fler”, så kommer sju nya titlar upp i spalten. I den rutan ser man också hur många artiklar kategorin totalt innehåller. Det finns numera också en sökruta på startsidan där man kan skriva in sökord och få träffar på i vilka artiklar det ord eller namn man söker finns.

Jag har dessutom lagt till en kategori som jag kallat Frågelåda (se https://www.kosmiskresenar.se/category/fragelada/), där jag samlat ett urval av mina försök till svar på frågor om världsbilden som jag fått via mail och p.g.a. mitt medarbetarskap i tidskriften Kosmos (en del av dem har tidigare varit publicerade där). Maila gärna frågor till mig på adressen olav_johansson@hotmail.com och skriv Frågelåda som mailrubrik om ni vill att jag ska publicera dem här på sidan. Jag försöker alltid svara så fort jag kan.

Under varje artikel finns en gråmarkerad ruta där man ser publiceringsdatum och också om det finns kommentarer till artikeln som man kan klicka på där.

Ett urval av 74 artiklar finns nu även utgivna som en bok med samma titel som denna sida, Kosmisk resenär. Läs förordet till boken + de två första kapitlen samt innehållsförteckning som gratis läsprov här: http://shop.sdist.se/images/readingsamples/89437.pdf

Boken kan beställas för 180 kr här:
https://www.varldsbild.se/kosmisk-resenar

Ett föredrag om boken och dess innehåll finns även att se på Youtube: https://youtu.be/lf3n1oe58Ko?list=UUEbwEotDGqQCAZqtO2C4vrQ

Nyhet: Information til mine danske venner om, at den danske udgave af min essaybog (med titlen “Kosmisk rejsende”) nu kan købes hos bl.a. online boghandel Saxo.com. til en fordelagtig rabatpris. Se https://www.saxo.com/dk/kosmisk-rejsende_bog_9788793235328

Den danske udgave af bogen er ikke så tyk som den svenske – “kun” 296 sider (den svenske har 459), hvilket forhåbentlig gør den mere praktisk at håndtere for dem, der elsker at ligge i sengen og læse 🙂. Men til gengæld indeholder den også noget materiale, der er nyskrevet efter den svenske udgave i 2019. Se indholdsfortegnelse m.v. på linket https://www.martinusshop.dk/index.php?c=93&p=202

Om du vill veta mer om Martinus och hans världsbild, så finns mycket intressant att hämta på Martinus Instituts egen hemsida (svensk version. Hemsidan finns i en rad olika språkversioner, som kan ses där på fliken “Language”), där för övrigt hela Martinus huvudverk i 7 band med titeln Livets Bog (Livets bok) plus ytterligare ett antal av hans böcker också kan läsas och göras digitala sökningar i! Se länken https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php. I Sverige ges annars Martinus litteratur ut av Världsbild förlag.

Vill också passa på att nämna, för dem som kanske inte enbart vill ta del av världsbildspresentationer i skriven form, att man även kan se och höra mig prata om denna världsbild i t.ex. följande videos (ytterligare föredrag inspelade under perioden 2017-2020 finns längst ned på denna sida):

Ett föredrag med titeln “Kristusprincipen” i Stockholm  den 28 januari 2024.

Kristusprincipen - Olav Johansson

 

Föredrag om “Martinus syn på framtidens ekonomi och samhälle” inspelat i Stockholm den 2 september 2023. Obs att de första 5–10 minuterna av föredraget inte kom med i inspelningen p.g.a. tekniska problem. Se det jag skriver om det i kommentarsfältet till videon och hänvisningen där till en artikel jag skrev 2008 (se https://www.kosmiskresenar.se/essaer/agarsamhallets-uppgang-och-fall/) som innehåller det viktigaste av det som inte kom med på inspelningen.

Martinus syn på framtidens ekonomi och samhälle - Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln “Övermedvetandet – vår högsta organiska struktur” inspelat i Stockholm den 28 januari 2023.

Övermedvetandet - vår högsta organiska struktur - Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln “Livets största överraskning” i Stockholm  den 10 september 2022.

Livets största överraskning - Föredrag av Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln “Mental klimatomställning” i Stockholm den 29 januari 2022.

Mental klimatomställning - Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln “Utvecklas vi – och i vilken riktning i så fall?” i Stockholm den 4 september 2021.

Utvecklas vi - och i vilken riktning i så fall? Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln “Hundra år av ödmjukhet” i Stockholm den 13 februari 2021.

Hundra år av ödmjukhet - Föredrag av Olav Johansson

 

Jubileumsevenemang i Stockholm den 28 mars 2021 med anledning av 100-årsfirandet av Martinus kosmiska “födelse” eller invigning.

Martinus världsbild 100 år

 

Ett föredrag med titeln “Att läsa tidens tecken” i Stockholm den 29 augusti 2020.

Att läsa tidens tecken - föredrag av Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln ”Döden – den andra födelsen” i Stockholm den 3 september 2016.

Döden - den andra födelsen, Föredrag av Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln ”Jordens och mänsklighetens öde” i Stockholm den 18 maj 2014.

Jorden och mänsklighetens öde - Föredrag av Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln ”Att leva med ofullkomlighet” i Stockholm den 5 maj 2013.

Att leva med ofullkomlighet - föredrag av Olav Johansson

 

Ett föredrag med titeln ”Psykiska förmågor i forntiden, nutiden och framtiden” i Stockholm den 5 september 2015.

Psykiska förmågor i forntiden, nutiden och framtiden - Föredrag av Olav Johansson

 

Del 1 av ett seminarium från 21 maj 2016 i Stockholm med titeln “Jorden i solsystemets organism”.

Jorden i solsystemets organism (del 1 av 2) - föredrag av Olav Johansson

 

Del 2 av ett seminarium från 21 maj 2016 (med en tilläggsinspelning den 27 augusti 2016) i Stockholm med titeln “Jorden i solsystemets organism”.

Jorden i solsystemets organism, del 2 av 2 - Föredrag av Olav Johansson

 

Del 1 av ett seminarium från 11 mars 2012 i Stockholm med titeln ”En kosmisk resa genom solsystemet”.

En kosmisk resa genom solsystemet del 1 - föredrag av Olav Johansson

 

Del 2 av ”En kosmisk resa genom solsystemet”.

En kosmisk resa genom solsystemet, del 2 - Föredrag av Olav Johansson

 

Den som är nyfiken på att få se och lyssna på fler föredrag på svenska också med andra Martinusinspirerade presentatörer kan gå in på denna länk (klicka på Inspelade föredrag). Och den som vill lyssna på bandinspelade föredrag med Martinus själv från tidsperioden 1954-1980 kan göra det på denna länk

I slutet av 2015 startade också några Martinus-intresserade vänner i Stockholm “Kosmologipodden” – en poddradio för samtal om olika ämnen med relation till Martinus kosmiska världsbild. Se http://kosmologipodden.libsyn.com/

En kortfilm – bara 9 minuter lång – om Martinus och hans liv och världsbild finns också att se på Youtube i en dansk version på länken https://youtu.be/nb29p1Jv83E . En lite längre dokumentärfilm (45 minuter) om människan Martinus och den världsbild som bär hans namn – som även sänts på både dansk och svensk TV på 1990-talet – finns också att se i flera olika språkversioner på Youtube. Den svenska versionen kan ses på länken https://www.youtube.com/watch?v=I7OGL1S3_Rw

Nu finns även en nyproducerad film om Martinus liv och verk av dansken Lennart Pasborg (filmen är textad på svenska). Rekommenderas för alla som vill veta mer om vad det handlar om och om hur författarens eget liv gestaltade sig. Se https://www.youtube.com/watch?v=0t-2H7True0

Dessutom finns nu också en vacker och poetisk film med engelskt tal och svensk text om Martinus världsbild av Gunnar Fernlund som kan rekommenderas varmt för alla som funderar över meningen med livet, lidandet, döden och universum. Så här skriver Gunnar själv om filmen på sin Facebooksida:

“Nu finns filmen som jag jobbat med i över ett år på Youtube för alla intresserade. Den handlar om livet, döden och universum och hur allt hänger ihop.

Med filmen vill jag visa att det finns en kosmologi, en förklaringsmodell av tillvaron som både är hoppfull och logisk. Särskilt med tanke på att vi lever i en tid som präglas av mycket orättvisor, lidande och ångest. Så om tillvaron ser dyster ut, ge inte upp! Svaren finns därute!”

Se filmen på Youtubelänken:

The Life-Changing Cosmology

 

Nyhet: Ny kort introduktionsvideo om Martinus och hans världsbild. Se https://youtu.be/S0RDpXtWlbA

Sist men inte minst: Martinus verk är ett öppet erbjudande till alla intresserade – utan någon form av sekt- eller föreningsbildning med medlemskap. Han sa själv i ett ofta citerat uttalande: “Tag det av mitt arbete som du kan använda, och låt resten ligga.” Det är alltså upp till var och en vad man ev. kan finna användbart i detta. Jag hoppas i alla fall att du som hittat hit kan finna något som intresserar dig i det brokiga “smörgåsbord” som denna sida utgör! Om du har frågor eller kommentarer angående någon speciell artikel, så är du också alltid välkommen att skriva i kommentatorsfältet som finns under varje artikel. Jag lägger också själv fortlöpande in kommentarer där med intressanta videolänkar och annat med anknytning till olika artiklars teman.

Två intervjuer där jag berättar om hur jag kom i kontakt med Martinus och hans författarskap:

En intervju inspelad på Martinus Center Klint i Danmark sommaren 2005 till DVD:n “Martinus – som vi kendte ham” (“Martinus – som vi kände honom”).

Olav Johansson - Uredigeret interview fra "Martinus - som vi kendte ham".

 

En intervju som filmaren Stefan Frankel gjorde med mig 2008 – om jag minns rätt – om begreppet förlåtelse och Martinus världsbild till DVD:n med hans film ”Nathalie” som är en dokumentär, som handlar om hur en mor och far kunde förlåta sin dotters mördare.

Olav Johansson om förlåtelse och om Martinus världsbild

 

Två korta videos inspelade sommaren 2014 på Martinus Center Klint i Danmark:

Kort presentation av temat “Den sexuella polförvandlingen”.

Den sexuella polförvandlingen (Olav Johansson)

Finns också att se på Vimeo på länken: http://vimeo.com/102747996

Kort presentation av temat “Kosmiskt medvetande”.

Kosmiskt medvetande (Olav Johansson)

Finns också att se på Vimeo på länken: http://vimeo.com/102949843

Nya föredrag 2017-2020

Föredrag om boken “Kosmisk resenär” i Stockholm den 1 februari 2020

Uploads from Stiftelsen Martinus Kosmologi

 

Föredrag om “Vårt förhållande till främlingen och det okända” i Stockholm den 31 augusti 2019

Vårt förhållande till främlingen och det okända - Föredrag av Olav Johansson

 

Föredrag om “Ideal, vilja och förmåga” i Stockholm den 18 maj 2019

Ideal, vilja och förmåga - Föredrag av Olav Johansson

 

Föredrag om “En ny världskulturs födelse” i Stockholm den 15 september 2018

En ny världskulturs födelse - Föredrag av Olav Johansson

 

Föredrag om “Den eviga kosmiska organiska förbindelsen med Gud” i Stockholm den 7 april 2018

Den eviga kosmiska organiska förbindelsen med Gud - Föredrag av Olav Johansson

 

Föredrag om “En förenad mänsklighet” i Stockholm den 17 februari 2018

En förenad mänsklighet - Föredrag av Olav Johansson

 

Föredrag om “Livsmodet” i Stockholm den 2 september 2017.

Livsmodet - Föredrag av Olav Johansson

 

Föredrag om “Vårt inre universum” i Stockholm den 21 maj 2017.

Vårt inre universum - föredrag av Olav Johansson

 

Föredrag om “Vårt inre universum” (i tre delar) och “En ny världskulturs födelse” inspelade på heldagsseminarium i Bodø i Norge 21 oktober 2018:

 

Föredrag om “En förenad mänsklighet” på Martinus Center Klint i Danmark 18 juli 2018:

2018-07-18 - En förenad mänsklighet - Olav Johansson

12 reaktioner till “Välkommen till denna hemsida”

 1. Hej Olav. Jag har sett att du har publicerat en ny bok om kosmologi, är det möjligt att beställa den här från Danmark? Hur gör vi det? – även i förhållande till betalning?

 2. Flot og gedigen hjemmeside – tillykke
  – og tak for at din bog nu også findes på dansk!
  Glædelig jul til hele familjen 🎄❤️🎄

 3. Jag är imponerad. Inspirerad. Vilket fantastiskt arbete du har gjort. Bara hunnit gå igenom mindre delar såsom: Psykiska förmågor, forntid, nutid och framtid. Väldigt klargörande.

  PS: min websida är min arbetsweb. Jag håller på med att göra en personlig men det dröjer något.

 4. Hej, Olav!
  Vilken strålande vacker och inspirerande hemsida!
  Tack för att du delar med dig av dina synnerligen värdefulla kunskaper. Jag har läst din välskrivna och mycket intressanta bok “Kosmisk resenär” med stor glädje. Du har en väldigt fin förmåga att väva in den gudomliga kunskap som Martinus så generöst förmedlade till oss i både aktuella och historiska skeenden – och du gör det dessutom på ett mycket engagerande och kunnigt sätt. Jag vill naturligtvis även passa på att tacka för alla dina berikande insatser i “Kosmologipodden” och alla de spännande föredrag som du hållit om den andliga vetenskapen. Det arbete som du och andra fantastiska människor gör med att sprida kunskap om det Tredje testamentet är ju så kolossalt betydelsefullt, och jag kan inte låta bli att ibland fortfarande förvånas över hur få det ändå är som verkligen känner till denna så oerhört viktiga vetenskap. Men visst, det finns många orsaker till att det är som det är. Allt har sin tid – och jag ser verkligen fram emot det Tredje testamentets tid. Jag hoppas att du fortsätter med ditt fina arbete under många år till, Olav. Tack än en gång och lycka till i fortsättningen!

  1. Hej Peter! Varmt tack för dina uppskattande ord. Som du skriver är vi ännu inte så många som upptäckt denna världsbild och dess livgivande kraft, men den har tiden, dvs evigheten, på sin sida och eftersom det är min största inspiration och livsglädje att arbeta med dessa tankar så kan jag lova att jag kommer att fortsätta med det så länge jag kan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *