Symboler på åkern…

Hur är det möjligt? Det är en fråga som vän av ordning, logik och rimlighet måste ställa sig när man konfronteras med den överväldigande mängden av komplexa ”korncirklar” som skapats inte bara i södra England – även om fenomenet uppenbarligen är mest frekvent där – under speciellt de senaste 15-20 åren.

Visst, det har bevisats att grupper av människor – om de har adekvata hjälpmedel,  en noggrann planering och ett väl fungerande samarbete samt gott om tid till förfogande – kan skapa komplexa ”korncirklar”. Men nu är det en sak att bevisa att en sak är möjlig att göra under vissa förutsättningar och med vissa hjälpmedel, och en helt annan att bevisa att det är sannolikt att detta görs på detta sätt i stor omfattning år efter år utan att dessa “cirkelmakare” en enda gång hittills blivit “avslöjade” eller “tagna på bar gärning”. Med tanke på den stora mängden cirklar och – i många fall – deras komplexitet och storlek måste det handla om vid det här laget åtskilliga tusentals mänskliga arbetstimmar som lagts ner på detta, om allt detta är ett verk av människohänder  Men inte en enda gång har något vittne framträtt som med egna ögon bevittnat hur detta komplexa och tidskrävande mänskliga arbete manifesterats på nattliga kornåkrar. Om man t.ex. ser på denna bild

Storcirkel

 

 

 

 

 

 

 

så kan man nog förmoda att skapandet av alla dessa stora och små cirklar – och den perfekta koordinationen mellan dem – över en stor yta måste ha krävt en arbetsinsats av fler än blott några få personer. Och med tanke på att arbetet utförts nattetid kan man väl också förmoda att dessa personer varit utrustade med pannlampor eller någon annan belysningsutrustning, eftersom det är svårt att tänka sig att de bara “på känn” skulle kunna åstadkomma den perfekta koordination som helhetsbilden uppvisar.

Men varför finns det inga levande människor som bevittnat denna och många andra liknande skapelser bli till av pannlampor irrande i natten? Den engelska landsbygden är ju trots allt inte helt folktom, speciellt inte på sommartid, och speciellt inte sedan “korncirkelfenomenet” blev en stor “magnet” som lockar nyfikna från när och fjärran till dessa trakter varje sommar. Men inget vittne har, mig veterligen, hittills framträtt och kunnat berätta om iakttagelser av hemliga sällskap av mänskliga nattskiftsarbetande “cirkelmakare”. Är inte det en aning märkligt? Liksom man också kan tycka att det är märkligt att de få vittnesmål som finns av människor, som menar sig ha bevittnat hur dessa skapelser blir till, berättar en helt annan historia. Enligt dessa vittnesmål är ju dessa skapelser “ögonblicksverk” – som ibland bara tagit sekunder eller kanske någon minut – och inga mänskliga “designers” har synts till. Däremot ibland någon typ av “ljuskulor” som svept över fälten och som också filmats i något fall.

Två intressanta filmdokumentärer

En mycket intressant norskproducerad videofilm om “korncirkelfenomenet” med titeln ”Kornsirkler – visittkort fra det ukjente” (finns nu också att se i en engelskspråkig version på Youtube. Se http://www.youtube.com/watch?v=7wDbldW9pNE) visades som aftonfilm på Martinus Center i Klint sommaren 2005. Denna films idé eller hypotes är att detta fenomen är ett försök till en kommunikation med oss jordmänniskor; en kommunikation som förefaller att bli alltmer avancerad och intressant allt eftersom… Och vacker! Det finns korncirklar vars skönhet och komplexitet får en att häpna, och många sådana exempel visades i denna film.

Det finns fler märkliga omständigheter i sammanhanget. T.ex. det sätt som säden i dessa korncirklar blivit böjd på. Den har alltså inte blivit bruten – som den åtminstone delvis borde bli om det var människor som med fysiska hjälpmedel bearbetat den – utan bara varsamt “böjd” eller “nerlagd”. Det finns också forskningsresultat som indikerar märkliga biokemiska effekter och dito strålnings- och magnetiseringseffekter på denna “nedlagda” säd. (1) Här återstår alltså mycket forskning att göra. Något som det också berättas en del om i den ovan omtalade norska filmen.

En annan mycket intressant videodokumentär om ”korncirkelfenomenet” är den tyskproducerade ”New swirled order”, som kom ut 2009 och som också kan ses på Youtube på länken http://www.youtube.com/watch?v=8mAdrSvOgwI

Många av de i denna dokumentär medverkande  forskarna har mycket lång erfarenhet av att vetenskapligt försöka närma sig fenomenen. En medverkande tysk forskare har t.ex. sett ungefär 6 -700 korncirklar på plats, och han påpekar det intressanta faktum att av alla så kallade “paranormala” fenomen, så är detta det enda som inte är avhängigt eller beroende av en särskild sinnesbegåvning för att kunna upplevas och undersökas.

En annan av forskarna, som framträder i denna dokumentär, säger att han är övertygad om att cirklarnas budskap handlar om vägledning i vårt nästa steg i evolutionen, och i grunden  om livets mening. Enligt honom ska också varje enskild formation eller cirkel inte betraktas avskilt eller isolerat, utan ses som en beståndsdel i en större helhet eller mönster, ett större meddelande.

Cirklarnas budskap är förvisso inte alltid så lätt att ”avkoda”. Men ibland verkar forskarna lyckas. Sommaren 2008 hittades  t.ex. en synnerligen detaljerad och till synes invecklad cirkel bestående av 10 segmenterade delar (som också visas och diskuteras i denna dokumentärfilm). I bl.a. Aftonbladet kunde man då läsa följande:

Astrofysikern Mike Reed i North Carolina fick se bilden av cirkelfenomenet som upptäcktes nära slottet Barbury i Wiltshire i början av månaden. Han insåg direkt att mönstret betydde något speciellt. Och efter lite funderande kom han fram till att cirkeln var en perfekt symbol för de tio första siffrorna i talet pi. Till och med decimaltecknet finns med.

Matematikern upptäckte att cirkeln var indelad i tio lika stora “tårtbitar”, där linjerna representerade siffrorna i talet. Den första linjen räknas utmed tre sektioner och åtföljs av en rund prick som ska symbolisera kommatecknet. Linjen rör sig sedan utåt, först via en sektion, sedan via fyra sektioner, ytterligare en sektion och så vidare tills alla de tio första siffrorna – 3.141592654 – finns med.

Uträkningen finns beskriven som ett diagram signerat Mike Reed:

Picirkel

 

 

 

 

 

 

 

– Det är ofattbart, säger han om själv om det hela.” (2)

Pi är ju ett tal som anger förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter.  Det kännetecknas bl.a. av att det är oändligt. En japansk vetenskapsman lät t.ex. år 2002 en dator försöka räkna fram hur många decimaler talet har. Han gav upp efter att datorn räknat fram 1,24 biljoner decimaler…

Likheter mellan åker- och Martinus-symboler

Oändligheten verkar också vara ett viktigt budskap i denna formation från samma år som pi-formationen:

Korssymbol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korset – som i sig också är en evighets- och oändlighetssymbol, som Martinus förklarar det (3) – med de inflätade klassiska oändlighetssymbolerna, dvs de spiralslingrande liggande 8:orna, är ju ett mästerverk av “Martinus-klass”. Enligt Martinus symboliserar ju korsets bärande bjälke evighets- och oändlighetsdimensionen och dess tvärgående bjälke tids- och rumsdimensionen. Men den senare dimensionen är, förklarar han också, i själva verket en ”en förklädd oändlighet” (4). Och det förefaller också att vara denna åker-symbols budskap…

Och korncirklar eller åker-symboler som liknar “varianter” – om jag får uttrycka mig så – av Martinus så kallade huvudsymbol (5) finns det riktigt många av. Jag fann 117 sådana vid en inventering av ett bildgalleri på internet (6), som visar korncirklar från hela världen under de senaste 20 åren, dvs perioden 1990-2009. Det är nära på 10 procent av alla korncirklar som kan ses i detta bildgalleri.

Jag vill understryka att när jag kallar det “varianter” av Martinus huvudsymbol, så är det naturligtvis en mycket fri och bred tolkning från min sida. Det handlar om 117 sinsemellan rätt olika figurer, som alla dock har det gemensamt att de har ett centrum i form av en stjärnfigur (som på Martinus huvudsymbol), eller ibland en cirkel, som omges av sex olika fält eller figurer som bildar en eller annan kretsloppsform omkring formationens centrum. I fotogalleriet kan man också hitta andra varianter av t.ex. stjärnfigurer (vilket man för övrigt också kan i Martinus symboler), men jag vågar – utan att ha någon jämförande exakt statistik att stödja mig på – påstå att inget annat mönster förekommer så frekvent i dessa formationer, som just detta med sex fält eller figurer som bildar en kretsloppsform omkring en centrumfigur i form av en stjärna eller en cirkel. Och bara detta borde ju göra saken intressant för en andlig forskare. Eller vad sägs om t.ex. denna formation:

Huvudsymbolen på åkern

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan variant – som i alla fall inte ytligt sett är lika ”bildlik” Martinus ”huvudsymbol” som formationen på bilden ovan – kan ses på denna bild:

Symbol 32 på åkern

 

 

 

 

 

 

Det intressanta med denna är att den inte bara påminner om Martinus symbol nr. 11 med sina sex cirkelfigurer (som med sina inbyggda ”zebraränder” också förefaller att illustrera ”kontrastprincipen”) – som bildar en kretsloppsform runt formationens centrum – utan också om hans symbol nr. 32 (7), om man ser på bildens centrumfigur med en yttre och en inre cirkel, som ser ut som en exakt avbildning av centrumfiguren i symbol 32, som enligt det Martinus skriver i stycke 678 i Livets Bog 3 symboliserar ”liv initu liv-principen”.

Ytterligare ett exempel – som får bli det sista i denna exempelsamling – på likheter mellan en åker- och en Martinus-symbol kan vi se här:

Symbol 16 på åkern

 

 

 

 

 

 

Denna formation har ju en slående likhet med Martinus symbol nr. 16 (8), som symboliserar det levande väsendets ”evighetskropp” och lagen om sådd och skörd. En tillfällighet – eller?

Varför?

Själv tror jag att ”åkersymbolfenomenet” – alltså det äkta fenomenet i sammanhanget, som inte kan förklaras som jordmänskliga ”fuskverk” eller imitationer (sådana finns ju uppenbarligen också) öppnar många människors sinne för att det finns högre utvecklade väsen än oss själva som med hjälp av geometriska symboler vill kommunicera ett slags budskap – och skön konst inte att förglömma! – till oss jordmänniskor. På så sätt medverkar också detta fenomen till att bereda marken för mottaglighet och intresse för det geniala språk som Martinus symboler talar.

Men liksom Martinus någonstans skriver att det egentligen inte spelar någon roll om Jesus verkligen har levt här på jorden eller inte, eftersom evangelierna om hans liv är ett tillräckligt vittnesbörd om att det finns ett sådant medvetande och sådana tankar som kommer till uttryck just i evangelierna, så spelar det ju heller egentligen ingen roll vem som har gjort och gör dessa formfulländade och tankeväckande symboler ute på åkrarna. Det viktiga är deras existens och den påverkan de har på människors sinnen. Och att döma av dem som medverkar i t.ex. de i denna artikel omtalade dokumentärfilmerna är det en starkt inspirerande och glädjebefordrande påverkan! På frukten känner man trädet, heter det ju.

Noter:

1) Se t.ex. http://www.bltresearch.com/plantab.php

och http://www.bltresearch.com/magnetic.php

2)  Aftonbladet 2008-06-20

3) Symbol nr. 40 i Den eviga världsbilden del 4. Se http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-40/

4) Livets Bog 1 stycke 267 (http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=51&stk=267)

5) Symbol nr. 11 i Den eviga världsbilden del 1. Se http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-11/

6) http://galactic2.net/c45d8621k/

7) Symbol nr. 32 i Den eviga världsbilden del 3. Se http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-32/

8) Symbol nr. 16 i Den eviga världsbilden del 1. Se http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-16/

Bildlänkar:

http://galactic2.net/c45d8621k/corn450.jpg (bild 1)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2732509.ab (bild 2)

http://galactic2.net/c45d8621k/corn1121.jpg (bild 3)

http://galactic2.net/c45d8621k/corn565.jpg (bild 4)

http://galactic2.net/c45d8621k/corn1038.jpg (bild 5)

http://galactic2.net/c45d8621k/Corn1200.jpg (bild 6)

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 1-2011.

I september 2016 hade jag ett heldagsseminarium i Bodø i Nordnorge som innehöll två olika huvudteman. Det andra temat hade rubriken “Pyramider, korncirklar och den universella geometrin”. Det var Bodøvännerna som hade önskat det temat, så det var inte mitt eget påhitt från början 😉 . Men att de önskade att jag skulle prata om bl.a. det temat berodde förstås på att jag skrivit artiklar – som kan läsas här på min hemsida – om både pyramiderna och korncirkelfenomenet. Det föredraget finns utlagt i två delar på “Bodø kosmologiska forum” på nätet, och därför lägger jag här i anslutning till denna artikel ut videolänken till del 2 av det, som handlar just om “korncirkelmysteriet”. Se https://vimeo.com/186333775?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=39597311

10 reaktioner till “Symboler på åkern…”

 1. En sak som borde få även den mest inbitne skeptiker att fundera ett extra varv är de “åkersymboler” eller sädesformationer som har inlagda komplexa “flätmönster”. Om detta är ett verk av människohänder är det ju närmast ett “sisyfosarbete” (ett hopplöst evighetsarbete) att kunna få stråna på rätt plats och i rätta vinklar i förhållande till varandra… Betänk att arbetet också är utfört nattetid i mörker. På länken http://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2011/etchilhampton-cropcircle-2011.shtml kan man se bilder från en formation som har denna typ av flätmönster i formationens ytterkant.

  Och på länken http://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2012/hackpen-hill-cropcircle2-2012.shtml kan man se flera bilder på ytterligare ett exempel på samma sak – en formation som är extra spektakulär, eftersom den också har inbyggda 3D-effekter och perspektivförskjutningar beroende från vilket håll den betraktas!

  1. Innan jag börjar min dags arbete, tog jag mig en titt på denna artikel. De två vidios du gav tips till, vill jag spara till en mysstund.
   Det lyckades med Submit, så nu kan jag kommentera om jag vill.

   Ja detta med de mjukt böjda stjälkarna på vetesfälten överallt på vår planet, till mönster och symboler, är mer än vackert, det berör. Det är klart att detta ställer oss inför ett mysterium. Men inte mindre än att jag själv kan se att “dom skapande” individien figurerar med lätt han, med materialisation. Tankekraft! Det är ju det vi snart skall lära behärska, förverkliga inom oss. Så det är väl en slags inspiration till det kapital, som nu hos många framskridna människor börjar skönjas.

   Vi har ju kosmologin, men dom andra som inte kan ta till sig denna intellektuella information, behöver också sin hjälp. Just nu, inte om 200 år, då kosmologin kommer att spridas öppet. Det verkar på mig som “kärlek” i en annan form.
   Kärlek är så sublimt att det med lätt hand kan ges till uttryck i ett sädesfält.

   Trevligt att du finns till Olav, så finns ett “korn” av ditt kärleksuttryck, smak och doft. Jag har just börjat att upptäcka detta slag, denna doft och smak. Även genom Walter.

  2. Tjaa… kanske det här handlar om att allt av kontraster “rymmer” evigheten, oändligheten och allmakten (Jaget) och därmed utgör ett slags vittnesbörd om den grundläggande kosmiska principen att det är detta Jag som uppenbarar sig i sinnevärlden på till synes begränsade — dvs. “formliga” — sätt… ;o))

 2. Tack för dina uppskattande ord Marianne! Jag kan rekommendera att ta en titt på de båda videos jag länkat till i artikeln. De är verkligen mycket intressanta och, som du skriver, också berörande i kraft av den skönhet och komplexitet som många av dessa skapelser utstrålar! Ja, det är en spännande tid vi lever i och personligen tror jag nog att allt fler människor redan i detta århundrade kommer att få ett behov av de unika förklaringar av världsbilden som Martinus ger. Men först är det vissa andra saker som ska kulminera och skapa behovet av dessa förklaringar hos en större allmänhet. Och om man ser på den aktuella världssituationen så verkar det ju onekligen vara på god väg… På alla möjliga områden bekräftas ju nu det Martinus sagt och skrivit, och min inspiration ligger framför allt i detta att knyta ihop det som sker i världen och i våra liv här och nu med de kosmiska analysernas tidlösa förklaringar och livgivande perspektiv och inspiration!

 3. Det blir säkert som du säger, redan i detta århundradet, får fler och fler människor ett större behov utav hållbarare förklaringar på alla världsomspännande smärtsamma händelser. Du skrev denna artikel 2013, sen dess har hänt otroligt mycket, ja nästan varje dag blir vi konfronterade med stora lidelseerfarenheter ute i världen.

  Idag såg vi på din rekomderade videon om kornfältens symboler. Vad som drog den största uppmärksamheten på sig var ju den korta filmbiten där det hände!!! Någon hade i skymningen råkat stå på rätt plats vid rätt tid. Om och om igen kan man se på fenomenet när kornstjälkarna läggs ned, och man blir inte trött på det.

  Walter menade att det fjärrstyrdes ovanifrån, som en slags projektion. Kanske mycket högt ovanifrån. Der sker så ögonblickligen som när man sätter på TVn. Bilden är genast där, eller i detta fall, symbolen förverkligas av “kärlekstankarnas kraft, teknik och fantasi, ögonblickligen och inget förstörs. Inte ens växten tar skada utav det, då brytnings stället förlängs i formatet. Alltså behåller därmed sin livs- och växtkraft. Kan troligen skördas och användas.
  Dom två små ljus punkterna som följer med i skapelsens ögonblick, visar sig efteråt att gå i samma rättning som korn stjälken har lagt sig ner. Ljuspunkterna går i solens bana.
  Framtids teknik: men jag känner att någon är intresserad utav oss. Kanske “marsmänniskorna” som nu troligen lever i den andliga delen utav det äkta människoriket. I förhållande till dom “där uppe i det blå” har vi det här eländigt, på många sätt och vis. Kanske dom försöker att forma om våra tankar, visar oss att det finns andra tekniker att skapa med. Varför, ja tiden är mogen nu. Denna tid är upphöjd och trivial på en och samma gång.

 4. Malmö 31 okt 2021.
  Jag hittade denna artikel idag efter en del googlande.
  För drygt 22 år sedan deltog jag i en studiecirkel i Livets Bok på Fjällgatan i Stockholm som du Olav ledde.
  Orsaken till att jag skriver nu, är att jag läste ett kanaliserat budskap från Arkturierna som handlade om “den oändliga flamman”, vilket i slutändan ledde mej fram hit efter att ha googlat på Martinus symboler.
  Tack Universum för den vägledningen och tack till dej Olav för din förklaring.
  Jag fick svar på min undran.
  Allt skall ha sin tid för att förstås här på jorden, men jag är oändligt tacksam för Martinus och Tredje Testamentet.
  Kanske kommer du ngn gång i framtiden och håller föredrag i Malmö där jag numera bor!
  MVH Kristina Kind.

  1. Tack för din kommentar Kristina! Jag får lov att erkänna att jag inte kommer ihåg ditt namn. Börjar kanske bli lite dement 🙂 . Eller hette du något annat på den tiden? Jo, jag kommer gärna till Malmö om intresse finns. Har haft föredrag där flera gånger förut, men nu var det några år sen sist.
   Allt Gott-hälsningar
   Olav

 5. Jag tackar för ditt svar och kan bara säga att det vore konstigt OM du kom ihåg mitt namn efter alla år.
  ( känn ingen oro för begynnande demens)!😀God fortsättning på livet önskar
  Kristina!

  1. Det er virkelig et gennemarbejdet projekt når jeg måske finder tid vil gerne sætte mig ind i disse universelle paralle foreløbig har jeg nok at gøre med indstilling fra vikinge bevidsthed til den nye verdensstruktur beskrevet i bind 1 kap 4.

   Denne erkendelse af den fraværende søn har også sit håp i Martinus forfatter skab

   Godt arbejde Olav

 6. Såg härom dagen ett intressant videoklipp om “korncirklar” eller sädesformationer som bl.a. innehöll en för mig tidigare okänd information om det man här kallar “Ghost Formations”. Detta begrepp syftar på att man efter skörd (høst på dansk) av en åker, där det funnits en sädesformation, ibland kan se att formationens konturer finns kvar i marken. Några exempel på det visas i detta videoklipp. De forskare som här uttalar sig om fenomenet menar att det är ett bevis för att dessa formationer inte är skapade av mänsklig handkraft utan av någon form av strålning som lämnar ett avtryck i marken. Se https://www.youtube.com/watch?v=odcIAcOFeeo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *