Hur tänker Martinus om själen/anden – när inkarnerar den? Redan i embryot eller innan/ senare?

Ett kort svar på den frågan är att den kopplas andligt till sina blivande föräldrar redan i samband med den sexuella utlösningen. Då sker vad man skulle kunna kalla “den själsliga konceptionen”. Den fysiska konceptionen eller befruktningen sker ju något senare när sädescellen har nått fram till äggcellen och sammansmälter med den. Orsaken till att “den själsliga konceptionen” kan ske redan i samband med den sexuella utlösningen är att den utlösningen innebär en utstrålning av det Martinus kallar andlig “salighetsenergi” i de blivande föräldrarnas “aura” och salighetsenergi är också det som den individ som ska inkarnera utstrålar på sitt plan (det tillvaroplan Martinus kallar “salighetsriket”) och därför kan det då byggas en bro mellan världarna så att säga. Se Martinus symbol nr. 34 och den kortfattade förklaringen till den på länken https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-34.html

Om du vill ha mer “kött på benen” angående detta så kan du läsa hela texten om symbol 34 som finns i Martinus symbolverk Den eviga världsbilden, del 4. På svenska är symbolbok 3 och 4 utgivna som en bok. Den kan numera också läsas på svenska på nätet på Martinus Instituts hemsida. Speciellt styckena 34.15-34.22 ger olika belysningar av det din fråga handlar om. Se https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=64&stk=34&pkt=15

I stycke 91.7 i Den eviga världsbilden, del 6, som också finns utlagd på nätet på svenska, kan man också läsa en kort beskrivning av hur det jag ovan kallar “den själsliga konceptionen” går till. Se under mellanrubriken “Befruktning och återfödelse” längst ned på sidan på länken https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=66&stk=91&pkt=7

Se även min artikel Elektricitet och befruktning på länken https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/elektricitet-och-befruktning/

En följdfråga som brukar dyka upp i detta sammanhang är hur man mot bakgrund av Martinus ovan nämnda beskrivning kan förklara att konstgjord befruktning är möjlig. Det skriver jag lite om i min kommentar som ligger omedelbart under detta inlägg. Se https://www.kosmiskresenar.se/fragelada/hur-tanker-martinus-om-sjalen-anden-nar-inkarnerar-den-redan-i-embryot-eller-innan-senare/#comments