0 = X = 0X

Alla som åtminstone i någon grad tagit del av Martinus författarskap torde vara bekanta med begreppet ”X” – symbolen för det levande ”något”, som har tre sätt att visa sig på: som ”skapare” (X 1), som ”skaparförmåga” (X 2) och som ”det skapade” (X 3).

När därför Martinus i sina efterlämnade manuskript till den postumt utgivna boken ”Den intellektualiserede kristendom” i stycke 134 och 135 där introducerar ett nytt begrepp, nämligen ”0X”, har det skapat en del förvirring och undran bland hans trogna läsare.

Men är det nu i verkligheten något helt nytt och annorlunda Martinus kommer med här? I Livets Bog del 3 stycke 1010-1050 visar Martinus genom sin analys av det matematiska talsystemet att talet noll är sifferspråkets representant för det han i sina analyser annars benämner ”X”. Se exempelvis stycke 1027 i LB 3. Vad Martinus gör i ”Den intellektualiserede kristendom” är alltså, som jag förstår det, bara att han skriver ihop detta sifferspråkets och alfabetets uttryck för ett och samma ”något”, och då blir det alltså ”0X”.

I ovan nämnda analyser av det matematiska talsystemet visar Martinus oss också att mänskligheten ännu inte förstått vad siffran noll representerar. Den representerar inte något som inte finns utan den representerar eller rymmer tvärtom allt som finns! Summan av alla plus- och minustal blir ju noll. Alltså rymmer nollan totaliteten av alla andra tal! Denna totalitet är ju själva oändligheten och evigheten och kan bara uttryckas som “något som är”. Det är ju också vår analys som levande väsen.

Martinus visar oss också här att matematiken är en “bro” mellan intuitionens facit och intelligensen. Med hjälp av matematiken har vi ett redskap som på intelligensens språk kan beskriva intuitionens facit. Här får vi ju faktiskt en “syn” av något som är utan början och utan slut, eftersom det inte finns något minsta eller något största tal. Och till på köpet får vi också med “den fasta punkten” (nollan) och rörelsen eller kretsloppet (de övriga siffrorna).

I sin högsta analys är vi alltså alla “nollor”. Så nästa gång någon säger “du är en nolla” så försök då se den absoluta sanningen i detta. En sannare analys eller värdering kan vi aldrig få! Alla andra värderingar eller omdömen av positiv eller negativ (eller kvantitativ) art är till sin natur relativa eller timliga, och säger inget om vår verkliga kosmiska natur. Men nollan säger allt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *