Givande statistik

Vårt förhållande till ´givandet´ är vårt förhållande till utvecklingen. Därav framgår det var man står. Därav framgår den jordiska människans avstånd från det ´färdiga´ väsendet, dvs det väsenstillstånd som i Livets Bog betecknas som ´den riktiga människan´.  (Martinus: “Gåvokultur” kapitel 5. Ingår i boken “Vägen till invigning”).

“Givandet” har många aspekter, varav inte alla är mätbara i kronor och ören eller ton. Jag tänker till exempel på hur mycket vi “ger” av oss själva i vårt arbete och våra vardagliga relationer. Detta är inte materiellt mätbart på samma sätt som det “givande” som exempelvis tar sig uttryck i insamlade penningmedel för att hjälpa svältande eller katastrofdrabbade människor på olika håll i världen.

Men när det gäller den sistnämnda typen av “givande” kan man, via siffror och statistik, se hur den utvecklats, och på så sätt få en indikation på huruvida “givandet” är en företeelse som är stadd i tillväxt eller inte.

I Svenska Dagbladet den 4/3 1990 fanns en sådan statistik publicerad (se bilden), som visar att denna typ av givande utvecklats mycket starkt under de senaste åren (siffrorna gäller Sverige, men i artikeln framhålls att utvecklingen är densamma i hela Europa, och att de allra “givmildaste” folken är holländare och norrmän).

Enligt Martinus är alltså vårt förhållande till gåvoprincipen detsamma som vårt förhållande till utvecklingen. Sett mot den bakgrunden ger siffrorna onekligen anledning till optimism om den jordiska människans utveckling. Vår humana potential eller vår beredvillighet att ge är alltså en faktor som uppenbarligen befinner sig i tillväxt.

Det är särskilt viktigt att framhålla i en tid när många menar att människan bara utvecklats i tekniskt men inte i moraliskt avseende. Det ligger i sakens natur att denna moraliska eller humana utveckling inte är lika omedelbart uppenbar och synlig som till exempel den tekniska utvecklingen

Men den finns där som en mer eller mindre dold “underström”. En “underström” vars rörelseriktning är den kärlekens ocean eller det rike som ännu inte är av denna världen.

Givande exempel

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 10-1990.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *