Delfiner också?

När allt kommer omkring är det kanske inte bara människor och myror här på vårt klot som har utvecklat ett eget språk och därmed förmågan att tänka i symboler.

Somliga forskare menar att så också är fallet med delfiner (och kanske även valar). En hypotes som nu får stöd av nya forskningsresultat som refereras i aprilnumret 1989 av den amerikanska tidskriften Psychology Today.

Att delfiner har en rikt nyanserad förmåga att framställa olika ljud är känt sedan gammalt och däri har många velat se ett bevis på existensen av ett “delfinspråk“. Dechiffreringen av detta språk har emellertid stött på problem och ännu tycks ingen forskare ha funnit “nyckeln” till tydandet av dessa säregna ljudkombinationer (men det kanske man måste vara delfin – eller kosmiskt medveten – för att gå i land med).

En mer framkomlig väg har visat sig vara att arbeta med att lära delfiner förstå mänskliga symboler och tecken. Enligt artikeln i Psychology Today har den amerikanske forskaren Luis Herman skapat ett teckenspråk som man nu lyckats få delfiner att förstå.

Vid Honolulu-universitetets marina forskningslaboratorium på Hawaii har framgångsrika försök utförts med de tre delfinerna Akekamai, Elele och Phoenix. Om dessa försök kan man läsa följande i en artikel i Svenska Dagbladet den 27/5 1989:

“I aprilnumret av Psychology Today berättar journalisten Susan Chollar om hur det går till att tala med delfiner: Mark Xitco, en av vår tids Dr Dolittle, förklädd till surfare, talar mjukt till Akekamai. Så ställer han sig upp och gör fyra tecken med armarna – korg, höger, “frisbee”, hämta. Och så väntar han… Akekamai har tidigare lärt sig tecknen – ett i taget. Det här är första gången hon skall försöka förstå dem i ett sammanhang. Hon har flera “frisbee” att välja mellan. Förstår hon vilken hon skall ta och vad hon skall göra med den?

Jo, läxan har gått in. Hon simmar till höger, fångar upp “frisbeen” och simmar i väg till korgen en bit därifrån. En visselsignal talar om för henne att det var rätt och Mark väntar med uppmuntrande fisk vid bassängkanten.

Det märkliga med det här samtalet, menar forskaren Luis Herman, är att delfinen inte bara förstår olika ord, hon förstår ett helt meddelande. Än märkligare är kanske att de två delfinerna Akekamai och Phoenix lärt sig att språket är en symbol – omöjligt enligt den traditionella språkforskningen.

Akekamai simmar fram till bassängkanten. Xitco, delfintränaren, frågar på ett slags hand-amerikanska om det finns någon visselpipa i bassängen. Akekamai tittar sig hastigt omkring och simmar sedan fram till två paddlar som fästs vid bassängkanten – en vit och en svart. Hon stöter nosen mot den svarta nej-paddeln. Herman menar att Akekamai talar med sina paddlar, men vill gå vidare. Han håller på att konstruera en sorts språkskylt med 16 olika symboler. Tanken är att delfinerna skall skapa meningar genom att trycka nosen mot de olika symbolerna som samlar sig i rad på en TV-skärm.”

Delfiner som demonstrerar förmåga att förstå symboler, vad ska man säga om det? Är de också, liksom till exempel myror, ett slags “människor” i vardande – fast i en annan kosmisk utvecklingsbana (1)?

Ja, mycket tyder på det och i förklaringen till symbol nr. 29 i Den eviga världsbilden del 3 skriver Martinus bland annat:

Förutom jordmänsklighetens kosmiska livsbana finns det också andra sådana kosmiska livsbanor på jorden. Till dessa hör som nämnts bland annat de olika insektsarterna och andra väsensarter, av vilka en del redan har nått fram till att uppfylla vissa jordmänskliga, mentala utvecklingsstadier och formar samhällsförhållanden som höjer sig över vissa primitiva jordmänniskosamhällen. Likaså kommer många fiskarter eller havsdjur som nu finns i djupet, att nå människostadiet längs andra kosmiska banor än den som jordmänskligheten befinner sig på.” (Den eviga världsbilden del 3 stycke 29.5).

Det är nog sannolikt att Martinus med “havsdjur” (delfiner är ju ingen fiskart) i detta sammanhang avser bland annat delfiner.

Not:

1) Se artikeln Myrornas språk https://www.kosmiskresenar.se/varlden-aktuellt/myrornas-sprak/

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 9-1989.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *