Hur umgås man i den andliga världen?

Fråga: Om man önskar träffa en viss person på det andliga planet efter sin “död” och någon annan vill, i samma nu, träffa samma person, hur går det till? Kan personen i fråga spalta sig och visa sig i samma nu för den ena och den andra eller är dom närvarande alla tre i samma nu?

Svar: De är närvarande alla tre i samma nu skulle jag svara på den frågan. Därför att den andliga världen är en tillståndsvärld där det bara handlar om att befinna sig på samma tankevåglängd. I boken Vägen till paradiset skriver Martinus bl.a. om detta:

På detta plan upplevs tankefunktionen som en yttre företeelse omkring väsendet och kan ses av alla som kan uppfatta på detta väsens våglängd (kapitel 24).

I den fysiska världen, som ju är en värld av tid och rum, måste man ju däremot befinna sig i samma fysiska rum för att kunna träffas. Men också det håller ju på att förändras nu med hjälp av utvecklingen av den digitala kommunikationstekniken (en utveckling som ju tagit något av ett “kvantsprång” nu under pandemin, då man inte kunnat träffas fysiskt-rumsligt. Inget ont som inte har något gott med sig…).

Vill gärna rekommendera en läsning av hela den lilla boken Vägen till paradiset (se https://www.varldsbild.se/vagen-till-paradiset) och t.ex. symbol 96 i Martinus symbolverk Den eviga världsbilden, del 6 (se kortfattad förklaring av den symbolen på länken https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symbol-45-100/symbol-96/index.html).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *