Inre och yttre upplevelse

Fråga: Varför upplever jag tingen utanför mitt medvetande fastän de befinner sig inuti mitt medvetande? Är det så att mitt jag vänder energierna, rörelserna för att skapa en illustration? Tacksam för svar…

Svar: Som Martinus beskriver upplevelsen i de olika rikena i det han kallar “spiralkretsloppet”, så är det bara i det sjätte och sista riket i “spiralen”, alltså det han kallar “salighetsriket”, som vi inte har någon växelverkan med yttervärlden, eftersom upplevelsen där uteslutande äger rum i vår inre minnesvärld. Men i alla de övriga fem rikena är upplevelsen baserad på en växelverkan mellan min egen energi och omgivningens (citat från “Företalet” till Livets Bog, stycke 2: “Eftersom upplevelsen av livet endast kan existera i form av en växelverkan mellan två former av energi, nämligen den från universum i form av vår omgivning, och den från vårt eget inre utstrålande energin i form av vår manifestation, och denna växelverkan i form av livsupplevelsen just är identisk med skapandet av vår tillvaro…” https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=51&stk=2).

Din upplevelse formas alltså av denna växelverkan, som ju egentligen är detsamma som din växelverkan med Gudomen eller det levande världsalltet. Vi kan ju också se på hela vår sinnesutrustning här i den fysiska världen att den är avsedd att fungera i en växelverkan med yttervärlden eller omgivningen (vi skulle t.ex. aldrig ha utvecklat ett synsinne om det inte fanns ljus i yttervärlden). Men HUR du upplever denna växelverkan är däremot helt och hållet din egen skapelse baserat på ditt eget unika erfarenhetsmaterial. Därför har vi alla vår egen individuella och unika utsiktspunkt på “förnimmelseberget”, som Martinus kallar det. Därför kan två individer uppleva ett och samma ting på helt olika sätt. I det Martinus kallar “övermedvetandet” har vi alla vårt individuella “upplevelsefilter” baserat på våra tidigare erfarenheter och det unika “talangkärnemagasin” som de har skapat. Upplevelsen är alltså något som vi själva skapar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *