Fråga om jordklotets inkarnationscykel

Fråga: Vi jordmänniskor inkarnerar liv efter liv på det fysiska planet. Hur är det med vårt klot? Inkarnerar det också gång på gång som vi jordmänniskor med en ny fysisk kropp (nytt klot) genom mineralriket, växtriket och djurriket eller behåller det sin fysiska kropp hela tiden under passagen genom dessa riken och utvecklas bara successivt genom att erbjuda boning till allt högre former av liv för att till slut förandligas och uppleva livet i de högre zonerna av spiralen?

Svar: Jordklotet är enligt naturvetenskapen omkring 4,5 miljarder år. Om vi försöker översätta det till vår tidsskala, så torde det innebära att planeten nu är omkring 30 år. Martinus skriver inte det direkt någonstans, såvitt jag vet, men i sin bok Människan och livsmysteriet skriver Per Bruus-Jensen det. Och det gör han baserat på att jordklotet nu står inför att uppleva sin kosmiska invigning (3000 år, som Martinus anger som tidsspann för den invigningen, är ju inte mycket i klotets tidsperspektiv), och Martinus anger att det är i 30-årsåldern, när man har repeterat tidigare livs utvecklingsstadier färdigt, som man kan uppleva det han kallar “den stora födelsen” – såsom det också var för honom själv i hans Martinus-inkarnation.

Om vi utgår från att samma principer också gäller för klotväsen, så skulle alltså jordklotet nu vara i den åldern. Naturligtvis har jordklotet också, liksom oss, haft många tidigare inkarnationer före den nuvarande, men om vi utgår från att naturvetenskapens tidsbestämning är korrekt, så är den i denna inkarnation alltså nu omkring 4,5 miljarder år och under den tiden har den ju repeterat många tidigare klot-utvecklingsstadier, alltifrån eld- eller solstadiet över stadier som mineralklot, växtklot och djurklot. Se Martinus beskrivning av detta i del 6 av symbolboken Den eviga världsbilden (man kan också se hans symboler nr. 78-86 och de kortfattade förklaringarna till dem på Martinus instituts hemsida från och med nr 78 på länken https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symbol-45-100/symbol-78/).

Några exakta tal på hur många gånger jordklotet inkarnerat i en klotkropp före den nuvarande inkarnationen ger Martinus däremot inte, och inte heller något tal på hur lång en normal klotinkarnation är, men om vi utgår från den att den nu som sagt är omkring 30 år, så har vi i alla fall ett riktmärke för att bedöma det.

Men liksom i människovärlden kan ju ett klot ha en karma som förkortar dess naturliga livslängd. Om jag får spekulera lite fritt, så är det ju mycket som tyder på att t.ex. Mars är ett exempel på det, eftersom den verkar vara i ett fysiskt sett döende stadium efter att en gång ha varit ett mycket mer jordlikt klot än den är idag (bl.a. har ju forskningen kunnat visa att den precis som jorden en gång haft stora vattenoceaner uppe på klotytan).

Apropå hur ett sådant döende klotstadium yttrar sig så kan man läsa om det i Livets Bog, del 2, stycke 602 och kapitel 93-95 i boken Bisättning.

Publicerad i tidskriften Kosmos nr 4-2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *