Konstgjord arm upplevs som äkta

Du kan luras att tro att du har en extra kroppsdel. Det har forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm visat genom att utrusta 154 försökspersoner med en extra högerarm av gummi. Den konstgjorda armen lades vid sidan av försökspersonens riktiga högerarm, och båda armarna täcktes med tyg, så att försökspersonen såg ut att ha två högerhänder.

Sju personer av tio upplevde under försöken att de hade tre händer, och att de kunde känna att de blev strukna över den konstgjorda handen. Då forskarna sedan höll en kniv över handen, drabbades personerna av samma symtom på stress som när en riktig hand hotas.

Enligt forskarna visar försöket att visuella illusioner har stor inverkan på hjärnans kroppsuppfattning.

– Vi blev förvånade över resultaten. Man har trott att människan har en medfödd bild av att ha två armar, två ben och ett huvud. Det finns till och med särskilda områden i hjärnan för upplevelsen av dessa kroppsdelar, säger hjärnforskaren Henrik Ehrsson vid Karolinska Institutet.

Men frågan är om inte försöket också visar att fenomenet ”upplevelse” djupast sett inte äger rum i hjärnan? All upplevelse är, visar Martinus, baserad på ett andligt eller mentalt igenkännande och hjärnan är i det sammanhanget bara en ”transformator” för impulser från såväl den yttre fysiska världen som impulser från den inre andliga världen, dvs vårt eget samlade erfarenhetsmaterial.

Varje form av andlig funktion eller medveten upplevelse är alltså baserad på igenkänningsförmågan och denna i sin tur på minnesmaterialet, som i sin tur betingas av föregående upplevelser .” (Martinus: Livets Bog 1 stycke 222).

Baserat på igenkänningsprincipen förefaller det alltså som om jaget kan projicera eller överföra upplevelsen av olika former av beröring också till en oorganisk materia eller kroppsdel som är till förväxling lik den organiska versionen av samma kroppsdel. Då har den oorganiska kroppsdelen på sätt och vis blivit ”organisk”, dvs själsligt organisk!

På motsvarande sätt ska också vårt förhållande till vår nästa förvandlas från en själsligt oorganisk till en själsligt organisk upplevelse, där nästans väl och ve blir vårt eget väl och ve! När det  sker på en själsligt-organisk nivå i vårt inre har djurrikets sanning och fundament ”envar är sig själv närmast” ersatts av människorikets sanning och fundament ”envar är sin nästa närmast”!

Källor:

Illustrerad Vetenskap nr. 13-2011 http://illvet.se/fraga-oss/konstgjord-arm-lurar-hjaernan

Dagens Nyheter 2011-02-23 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-luras-tro-pa-en-tredje-arm

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 3-2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *